Zomeren in Lier met Summer Kick Off, Lier Feest en Zomer in het park - Verkeersmaatregelen

De zomer wordt weer feestelijk ingezet! Volop zomeren en genieten in Lier met: Þ      Summer Kick-Off Zomerbraderij (25 & 26 juni) met bezoekje van enkele leden van FC De Kampioenen op zaterdag en Margriet Hermans & dochter Celien op zondag. Meer info op www.shoppeninlier.be!Þ      Lier Feest (23 t/m 26 juni), info op www.lierfeest.be.Þ      Zomer in het park (nog t/m 26 juni), programma en info op www.zomerinhetpark.be.  Tijdens Lier Feest en Summer Kick-Off Zomerbraderij zijn er verkeersmaatregelen nodig in het stadscentrum. VERKEERSMAATREGELEN Donderdag 23 juni: avondmarkt Lier Feest van 15 tot 24 uur: Grote Markt wordt afgesloten zoals tijdens de wekelijkse zaterdagmarkt ·        Er geldt een parkeerverbod in Lisperstraat en Florent Van Cauwenberghstraat.·        Lisperstraat wordt dubbelrichting vanaf Wijngaardstraat, doodlopend aan de Grote Markt. ·        Florent Van Cauwenberghstraat wordt dubbelrichting, doodlopend op Grote Markt. Parking Grote Markt blijft bereikbaar.·        Lantaarnstraat wordt dubbelrichting, doodlopend op Eikelstraat.·        Paaltjes aan Lantaarnstraat – Felix Timmermansplein worden verwijderd.  Vrijdag 24 juni: verenigingenmarkt Lier Feest op de vest ter hoogte van F. Peltzerstraat ·        18 tot 24 uur:o    Op Spuivest en op het laatste stuk Bergmannvest zijn enkel voetgangers toegelaten. Er is geen doorgang voor fietsers. o    Alle verkeer, behalve voetgangers, wordt omgeleid. Er is geen doorgang in F. Peltzerstraat tussen Anton Bergmannlaan en Gaslei.·        14 tot 24 uur:o   Er worden fietsenparkings voorzien in Spuilei, ter hoogte van het evenement. Er geldt hierdoor een parkeerverbod in Spuilei vanaf 14 uur. Opgelet: het gaat om een tijdelijke fietsenstalling, na het evenement wordt ze verwijderd. Haal na je bezoek dus zeker je fiets weg. Zaterdag 25 en zondag 26 juni: Bal Populaire van Lier Feest en Summer Kick-Off Een groot deel van het centrum wordt afgesloten. Alle centrumparkings blijven bereikbaar. Gemotoriseerd verkeer in de binnenstad tijdens het weekend wordt afgeraden. Bedankt om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te doen! ·         Aansluitend op de zaterdagmarkt van 25 juni tot zondag 26 juni 3 uur:o   De verkeerssituatie van de zaterdagmarkt op Grote Markt en omgeving blijft behouden. Eikelstraat en Lantaarnstraat worden na de markt terug opengesteld. Eikelstraat wordt dubbelrichting tussen Lantaarnstraat en Grote Markt, doodlopend op Grote Markt.o   Volgende verkeersmaatregelen blijven ook van kracht:§  Parkeerverbod in Lisperstraat en Florent Van Cauwenberghstraat.§  Lisperstraat blijft dubbelrichting, vanaf Wijngaardstraat, doodlopend op de Grote Markt.§  Florent Van Cauwenberghstraat blijft dubbelrichting, doodlopend aan Grote Markt. Parking Grote Markt blijft bereikbaar. ·        Vanaf zaterdag 25 juni (7 uur) tot zondagavond 26 juni (20 uur): parkeerverbod in Antwerpsestraat en Rechtestraat. ·        Van zaterdag 25 juni (8 uur) tot zondagavond 26 juni (20 uur): o   De volledige Antwerpsestraat wordt afgesloten voor verkeer. o   Rolwagenstraat wordt afgesloten ter hoogte van Antwerpsestraat. De poort aan de kant van het ziekenhuis wordt opengezet voor bewoners.o   Kruisbogenhofstraat wordt afgesloten, tussen de ingang van het VTI en de Antwerpsestraat.o   Rechtestraat wordt afgesloten.o   Heilige-Geeststraat wordt afgesloten aan Sint-Gummarusstraat. o   De rijrichting in Mosdijk wordt omgedraaid, er geldt een parkeerverbod. Ook in de Aragonstraat wordt de rijrichting omgedraaid. o   Kerkstraat wordt doodlopend en tweerichting voor plaatselijk verkeer. o   De kruispunten Antwerpsestraat - A. Bergmannlaan, Antwerpsestraat – Kartuizersvest - Kolveniersvest en Werf-Rechtestraat blijven altijd open voor verkeer. 

Begindatum: 
zaterdag, 25 juni, 2022
Einddatum: 
zondag, 26 juni, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK