ZEVENBERGEN TOAST OP RIJKGEVULD JAAR

De wijk Zevenbergen heeft gedurende vele jaren een voorbeeldige wijkwerking gekend. Na een generatiewissel werd begin 2013 een nieuw wijkcomité opgericht, om de sociale samenhang in de wijk te versterken. Vandaag zijn meer dan 170 gezinnen aangesloten bij het wijkcomité en tegelijkertijd op het BIN-Zevenbergen. Dat betekent ongeveer een derde van alle gezinnen die in de wijk wonen. Een groot deel van hen tekende present voor de nieuwjaarsontvangst in het wijkhuis.

Volgens voorzitter Wim Van Erck werden in 2015 15 activiteiten georganiseerd, die telkens een flinke belangstelling kenden. De voornaamste waren de voorjaarsbrunch, de burendag, de zomerse barbecue, de quizavond, de halloweenwandeling en de nieuwjaarsreceptie. Daarnaast zijn er de maandelijkse spellenavonden en de bijeenkomsten van de naaiclub. Hopelijk kan door ook een samenkomst van kaartliefhebbers aan toegevoegd worden. Na een moeilijke opstart werkt BIN-Zevenbergen nu tot ieders tevredenheid en verloopt de communicatie met de politie uitstekend. In vergelijking met 2014 is het aantal inbraken in 2015 gehalveerd. Donderdag 18 februari heeft trouwens een BIN-evaluatieavond plaats.

De voorzitter sprak de hoop uit dat belangstellenden de werking van het wijkcomité zouden komen versterken. Hij liet zich positief uit over de contacten met de diensten van de stad met betrekking tot de toekomst van het wijkhuis. Nadat een gehandicaptentoilet werd geïnstalleerd, is er nood aan nieuwe gordijnen, het fatsoeneren van de tafels, een nieuwe frigo-installatie, een betere akoestiek, Wifi-aansluiting en een grotere opslagruimte. Met de directie van de Stedelijke Kunstacademie worden besprekingen gevoerd om de muren van het wijkhuis op te smukken met tekeningen en schilderijen.

Burgemeester Frank Boogaerts, die vergezeld was van de schepenen Rik Pets en Rik Verwaest, prees de werking van de wijkcomités en in het bijzonder deze van Zevenbergen. Hij vertoefde immers vaak in de nabijgelegen omgeving van de Zuid-Australiëlaan. Met voldoening stelde hij de gunstige evolutie van BIN-Zevenbergen vast. Het stadsbestuur is graag bereid om te luisteren naar de verzuchtingen van de bewoners en zal hieraan in de mate van het mogelijke, ook gevolg geven.

Begindatum: 
zondag, 24 januari, 2016
Einddatum: 
zondag, 24 januari, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK