WZC PARADIJS INVESTEERT 14.000 EURO VOOR BEWONERS MET DEMENTIE

Meer en meer mensen lijden aan dementie. In 2018 waren er naar schatting 750 inwoners van Lier en Koningshooikt met dementie. Verwacht wordt dat het aantal tegen 2035 zal stijgen met 39%. Ook in de woonzorgcentra neemt de groep van bewoners met dementie toe. Zo telt WZC Paradijs 63,5% van de bewoners met een lichte of gevorderde fase van dementie.

In WZC Paradijs vormt het verstrekken van kwaliteitsvolle zorg voor personen met dementie een speerpunt. Het woonzorgcentrum zet resoluut in op belevingsgerichte zorg die, ook voor mensen met dementie, kwaliteit van wonen en leven centraal stelt. Daarom investeert WZC Paradijs in een pakket van aangepaste hulmiddelen specifiek gericht op deze bewonersgroep en dit voor een bedrag van 14.000 euro. Het pakket omvat, zo benadrukt schepen Annemie Goris, vooreerst de beef-tv. Dit is een interactief instrument dat de hersenen prikkelt en de zintuigen stimuleert. Via muziek, spelletjes e.d.m. wordt het langetermijngeheugen aangesproken, wat een rustgevende en prikkelende invloed heeft. Daarnaast worden interactieve honden en katten, evenals levensechte babypoppen die ouderen met dementie aanspreken op de menselijke nood aan affectie, ingezet. Ingebouwde sensoren zorgen ervoor dat deze technologische hulpmiddelen, ‘levensecht’ reageren op knuffelen, aaien en bewegen.

 ‘Dementieklokken’ in de woonomgeving van ouderen met dementie, geven bewoners een verhoogd tijdsbesef waardoor een verstoring van dag- en nachtritme vermeden wordt. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van ‘snoezelhulpmiddelen’ zoals een snoezelbadkamer. Aromatherapie, tactiele materialen, aangepaste muziek … spreken de zintuigen aan en creëren communicatiemogelijkheden, wanneer andere communicatievormen moeilijk of niet meer mogelijk zijn. Omdat bij ouderen met dementie soms slik- of andere voedingsproblemen optreden en omdat het maaltijdmoment zo belangrijk is, worden aangepaste hulpmiddelen zoals aangepast bestek en borden op maat van de bewoner voorzien. De woonzorgcentra zijn niet gespaard gebleven in deze moeilijke periode. Maar ook in deze coronatijd zet het WZC Paradijs grote stappen voorwaarts in de belevingsgerichte zorg voor ouderen met dementie.

Tekst: DéBé

Foto: ROM

Begindatum: 
maandag, 8 februari, 2021
Einddatum: 
maandag, 8 februari, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK