WIJKFEEST OP DE VALREEP AFGEBLAZEN

‘DONKFEESTEN ZIJN PUKKELPOP NIET’

Ondanks de optimistische vooruitzichten wordt de afgeslankte versie van de 92ste editie van de populaire Donkfeesten op de valreep afgeblazen. Op basis van de maatregelen die van hogerhand worden opgelegd, werd deze beslissing genomen na ultiem overleg met schepen Rik Verwaest. Alle ogen en hoop zijn nu gericht op de 93ste Donkfeesten, die gepland zijn tijdens het weekend van 5, 6, 7 en 13, 14 en 15 augustus 2022.

Filip T’Seyen had zijn aantreden als nieuwe voorzitter in januari 2020 wel anders voorgesteld. Gelet op de gunstige evolutie van de coronacijfers en de daarmee verbonden versoepelingsmaatregelen, werd een afgeslankt programma van de Donkfeesten uitgewerkt. De laatste dagen gaan de cijfers opnieuw de verkeerde richting uit. In functie van de strikte coronaregels werd met pijn in het hart uiteindelijk beslist om de Donkfeesten anno 2021 af te gelasten. De aanwezigen zouden in hun eigen minibubbel van maximum 8 personen aan tafel moeten blijven zitten en hun mondmasker opzetten telkens ze zouden opstaan. Ze dienden ook voldoende afstand te bewaren. De organisatoren moesten het aantal aanwezigen continu controleren en alle activiteiten om 1 uur stopzetten. Noch praktisch, noch financieel leek dit alles haalbaar. ‘De Donkfeesten zijn duidelijk Pukkelpop niet, waar (voorlopig) nog zeer veel mogelijk is’. 

Tijdens de bijeenkomst voor de buren verwees de voorzitter nog naar de commotie die ontstaan is naar aanleiding van de geplande sluiting van de Hockeyweg en van de spooroverweg aan de Ernest Claeslaan. Blijkbaar ligt de finale beslissing hier bij de stad. De eventuele sluiting van de spoorovergang zal ongetwijfeld nefast zijn voor de wijkwerking en voor de dynamiek van de buurt. Enige tijd geleden hebben de Donkvrienden hun grieven en argumenten aan het stadsbestuur bezorgd, maar nog geen antwoord mogen ontvangen. Om de nodige duidelijkheid te creëren heeft woensdag 21 juli in de Donkhoeve een infoavond plaats. Gehoopt wordt dat bij deze gelegenheid een dialoog en een haalbaar compromis met het stadsbestuur zal mogelijk zijn.

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
vrijdag, 5 augustus, 2022
Einddatum: 
maandag, 15 augustus, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK