WETENSCHAPPELIJKE SCRIPTIEPRIJZEN UITGEREIKT IN STADHUIS

In het Lierse stadhuis werden de laureaten van de wetenschappelijke scriptieprijzen bekroond. In de categorie ‘Schoon Lier’ werd Dafne Janssens laureaat. Haar thesis heeft als titel: ‘De Sint, de vriend van ieder kind?’. Het betreft een historische analyse van Sinterklaas, Zwarte Piet en het sinterklaasfeest, gelinkt aan de sinterklaasbeleving van Lierse moslims. In de categorie ‘Zimmer’ voor exacte wetenschappen bekroonde de jury de thesis van Stijn Heijkers, met als titel: ‘Studie van een koolstofdioxide/stikstof-plasma in een Dialectric Barrier Dischange en een microgolfreactor met behulp van een nul-dimensionaal chemisch reactiekinetisch model’.

Na een onderbreking van vijf jaar werd de wetenschappelijke prijs van de stad Lier nieuw leven ingeblazen door toedoen van Jos d’Haens en het Zimmertorencomité. De genodigden werden in het stadhuis welkom geheten door burgemeester Frank Boogaerts, die benadrukte dat het initiatief aansluit bij het levensideaal van Louis Zimmer. Hij wou de jeugd stimuleren tot het behalen van mooie studieresultaten, hen aanzetten tot creativiteit en tot het leveren van historische en wetenschappelijke bijdragen. Zijn dank ging naar het Zimmertorencomité en zijn  felicitaties naar de laureaten.

Jos d’Haens werd als voorzitter van het Zimmertorencomité in het voorhaar benaderd door schepen Rik Verwaest, om de scriptieprijzen van de stad Lier nieuw leven in te blazen. Vermits het Zimmertorencomité al gedurende acht jaar de Zimmerprijzen uitreikt voor studenten van het middelbaar onderwijs, leek dit de logische voortzetting voor studenten van het hoger en universitair onderwijs. In het totaal werden vijf inzendingen ontvangen. De jury van academici hield rekening met de inhoud, de presentatie en de originaliteit van het werk en met de quotering van de universiteit.

Naar goede gewoonte gaven de laureaten enige toelichting bij hun onderzoek. Dafne Janssens maakte als master in de theologie en de godsdienstwetenschappen een historische analyse van Sinterklaas, Zwarte Piet en het sinterklaasfeest. Het sinterklaasfeest was oorspronkelijk een liturgisch gebeuren. Vanaf de 15de eeuw werd het opengetrokken tot een breed volksfeest voor volwassenen. In de 17de eeuw werd het een kinderfeest dat in huiselijke kring gevierd wordt. De veelbesproken Zwarte Piet deed zijn intreden in 1850. Dafne Janssens ging ook op bezoek bij Lierse moslims met Turkse roots, om hen te bevragen hoe ze het sinterklaasfeest beleven. Uit het onderzoek blijkt dat ze het beschouwen als een katholiek feest met een liturgische achtergrond, maar dat de kinderen ook worden bedacht met snoepgoed en speelgoed.

Stijn Heijkers promoveerde aan de Universiteit Antwerpen tot master in de chemie. Zijn onderzoek betreft de broeikasgasconversie of de CO2-conversie. Als gevolg van de opwarming van de aarde, moet meer geïnvesteerd worden in schone en economisch haalbare technologieën. Plasmatechnologie is samen met o.m. fotokatalyse of fortosynthese, een interessante methode om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Bij conversie kan broeikasgas als grondstof dienen voor chemische processen of als brandstof. Om plasma’s op te wekken kan elektriciteit uit hernieuwbare bronnen gebruikt worden. Tijdens piekproductiemomenten van groene stroom kan elektrische energie omgezet worden in op te slagen chemische producten en kan het elektriciteitsnetwerk gestabiliseerd worden. Met het oog op het behalen van een doctoraat, zet Stijn  Heijkers zijn onderzoek betreffende plasma-geassisteerde conversie verder. De laureaten ontvingen een oorkonde en een geldprijs van 1.000 euro.

Begindatum: 
donderdag, 27 november, 2014
Einddatum: 
donderdag, 27 november, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK