WAARDEVOLLE UITBREIDING GUMMARUS-COLLECTIE

Het stadsmuseum en het stadsarchief van Lier hebben hun collecties met betrekking tot de stadspatroon Gummarus, met meerdere waardevolle stukken kunnen uitbreiden. Enerzijds werden objecten uit de rijke verzameling van Lierenaar Walter Brioen aangekocht; anderzijds werd een beeld en een boek geschonken door het gemeentebestuur van Duffel.

Walter Brioen verzamelde van jongs af publicaties en objecten over Lier. Een belangrijke onderdeel vormde zijn collectie over Gummarus. Na zijn dood bood zijn echtgenote Rita Hendrickx de verzameling aan de stad aan, in de hoop dat ze zodoende grotendeels zou samenblijven. De laatste aankoop werd voor een bedrag van 11.550 euro goedgekeurd door de gemeenteraad. Medewerkers van het stadsmuseum en van het stadsarchief selecteerden stukken die nog geen deel uitmaken van hun collecties. Tot de aanwinsten behoren boeken, bedevaartvaantjes, beeldjes, prenten, medailles, ex voto’s, schilderijen, een plattegrond van het klooster van de Zwartzusters, het Kartuizershof, afbeeldingen en affiches van de Sint-Gummarusfeesten van 1915 en 1919. De oudste stukken dateren van het midden van de 16de eeuw. De gemeente Duffel – vertegenwoordigd door burgemeester Sofie Joossen en schapen Lily Stevens – schonk een beeld en een boek van  Gummarus. Het beeld stond op de site van het ziekenhuis, omdat Gummarus bescherming biedt tegen breuken. In Duffel hadden zowat halfweg tussen Lier en Mechelen ontmoetingen tussen Gummarus en Rumoldus plaats. Enkele stukken worden getoond in de vaste opstelling van het stadsmuseum. De stukken die berusten in het archief, zijn na afspraak raadpleegbaar. 

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
donderdag, 16 december, 2021
Einddatum: 
donderdag, 16 december, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK