VRAAG NAAR FEDERAAL SANCTIEKADER VOOR VERPLICHTE INSCHRIJVING IN HET VREEMDELINGENREGISTER

Als burgemeester van een gemeente met heel wat seizoenarbeiders luidt Rik Verwaest de alarmbel. Aan staatssecretaris Nicole de Moor heeft hij een schrijven gericht om ‘met aandrang een federaal sanctiekader te voorzien voor wie de verplichte inschrijving in het vreemdelingenregister negeert. Als de hogere overheid hier niet aan tegemoet komt, blijft geen andere mogelijkheid dan gemeentelijke boetes in te voeren, met alle juridische gevolgen van dien’.

Volgens de Vreemdelingenwet dienen ook EU-burgers die hier komen voor seizoenarbeid tot maximaal 90 dagen, zich binnen de tien dagen aanmelden om op hun verblijfplaats in het vreemdelingenregister ingeschreven te worden. Hoewel de wet een boete voorziet voor wie dit niet doet, blijft het vandaag een dode letter. De omzendbrief van S. Mahdi van 16 juni 2016 hierover sneuvelde in de rechtbank. Gemeenten die zelf een GAS-boete wilden toepassen, werden vanuit Brussel teruggefloten. Wie zich niet inschrijft riskeert dus geen enkele sanctie. Het resultaat op het terrein is bekend. In Lier verblijven momenteel heel wat mensen die er legaal werken, maar weigeren zich te registreren. Bij een controle op 8 panden in Koningshooikt, werden in de helft ervan meerdere personen zonder inschrijving gevonden. Dit is in de eerste plaats een gevaarlijke situatie voor de seizoenarbeiders zelf. Als niet alle bewoners van een pand bekend zijn, weet de gemeente niet of het pand overbewoond wordt. Zo krijgen huisjesmelkers vrij spel. Bij brand of ontploffing is het cruciaal dat de hulpdiensten precies weten hoeveel personen er wonen. Hetzelfde geldt voor economische uitbuiting zoals op de Borealiswerf in Antwerpen. 

Zonder inschrijving in het lokale register  blijven deze mensen buiten het werfterrein onvindbaar voor de inspectiediensten. Ook voor de politie is correcte registratie in het vreemdelingenregister belangrijk. Wie zich niet inschrijft ontsnapt aan de verplichte SIS-(Schengeninformatiesysteem) of ANG- (Algemene Nationale Gegevensbank) controle. Zo kunnen personen met een inreisverbod, eerdere uitwijzingen of zelfs een lopend opsporingsbevel in andere landen, hier ongestoord verblijven en werken. Dan zijn er nog de samenlevingsproblemen die hierdoor ontstaan. Al jaren worden problemen als sluikstorten, wildparkeren, overbewoning of andere vromen van overlast opgemerkt bij een deel van de seizoenarbeiders. Zonder inschrijving is het niet mogelijk om efficiënt te sensibiliseren of te handhaven. Ook voor wie hier tijdelijk verblijft gelden regels en plichten. ‘We krijgen niet uitgelegd aan onze bevolking dat wij een wet niet afgedwongen krijgen. Ik heb het grootste respect voor seizoenarbeiders en begrijp hun economisch belang. Maar voor de leefbaarheid in onze gemeenten en hun veiligheid moeten ze zich aan de regels houden, te beginnen met de verplichte registratie’. De burgemeester spreekt tenslotte de hoop uit dat de staatssecretaris de nodige stappen zal zetten.

Tekst:DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
woensdag, 10 augustus, 2022
Einddatum: 
woensdag, 10 augustus, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK