VOORLOPIG AANGEPAST RUP MALLEKOTSTRAAT

Tijdens de laatste gemeenteraad van 2023 werd het voorlopige Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Mallekot vastgesteld. Het dossier kent sinds januari 2016 en nog langer een lange voorgeschiedenis. Het RUP is bedoeld om de feitelijke situatie van het plangebied een overeenstemmende juridische bestemming te geven.

In het gebied liggen een bestemmingszone voor wonen, één voor ambachtelijke bedrijven, kleine en middelgrote ondernemingen, één voor waterlopen en groene assen, een bufferzone en een onbebouwd perceel dat best maximaal met bedrijvigheid wordt ingevuld. Het voorontwerp werd reeds voorgesteld aan de buurtbewoners en voorzien van het advies van de provincie, het departement omgeving en de Gecoro. De Steinerschool die zonevreemd is gelegen wordt ingebed in een bestemmingszone voor gemeenschapsvoorzieningen met als nabestemming – bij eventuele stopzetting van de schoolactiviteiten – een zone voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen. De maximale bouwhoogte voor bedrijvigheid wordt teruggebracht van 20 tot 17,5 meter. Inzake mobiliteit wordt een knip voorzien in de Mallekotstraat, waarvan de exacte plaats nog niet is vastgelegd.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
vrijdag, 5 januari, 2024
Einddatum: 
vrijdag, 5 januari, 2024

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK