VOORDRACHT OVER ONZE BEGROTINGSTEKORTEN

Dinsdag 7 februari is prof. dr. Herman Matthijs te gast bij het Humanistisch Verbond – Vrijdenkend Lier. Om 20 uur houdt deze hoogleraar openbare financiën van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, gespecialiseerd in Belgische en Europese begrotingsprocedures, in cultuurcentrum Vredeberg een voordracht met als titel ‘Hoe kunnen we de begrotingstekorten blijven betalen?’. 

De Europese Unie heeft de lidstaten een dubbele norm opgelegd: het jaarlijks begrotingstekort mag niet meer dan 3% bedragen en het gecumuleerde begrotingstekort mag niet hoger oplopen dan 60% van het Bruto Binnenlands Product. De Belgische begroting kent jaarlijks een tekort van 5% en een gecumuleerd tekort van meer dan 110% van het BBP. Nu de Europese Unie het budgettaire toezicht verscherpt, wordt gedreigd om de voorziene relancesteun voor ons land in te houden. Prof. Herman Matthijs zal een overzicht schetsen van de inkomsten en de uitgaven op het federale en Vlaamse bestuursniveau. Verder zal hij aandacht besteden aan de kostprijs van de sociale zekerheid, de EU-regels inzake openbare financiën en het laatste rapport van het Internationaal Monetair Fonds. De inkom bedraagt 5 euro en 3 euro voor leden, jongeren -25 jaar en houders van een Uitpas met kansentarief van andere gemeenten en 1 euro voor houders van een Uitpas met kansentarief van Lier. Meer info is te bekomen via Hvv.vrijdenkendlier@telenet.be en upv.kernlier@upv.name

Tekst: DéBé

Foto: JW

Begindatum: 
dinsdag, 17 januari, 2023
Einddatum: 
dinsdag, 17 januari, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK