VLAANDEREN HEEFT RECHT OP MEER BEVOEGDHEDEN

In aanwezigheid van tal van genodigden had in het Lierse stadhuis het Feest van de Vlaamse Gemeenschap plaats. De aanwezigen werden welkom geheten door burgemeester Frank Boogaerts. Nadien werden ze toegesproken door Luckas Vander Taelen, voormalig Europaparlementslid (1999-2002), schepen in Vorst (2006-2009), Vlaams parlementslid (2009-2014) en Gemeenschapssenator (2009-2010).

Burgemeester Frank Boogaerts verwees naar de Guldensporenslag van 11 juli 1302, het symbool van de Vlaamse strijd voor een rechtvaardig, vooruitstrevend en welvarend Vlaanderen. Vlaanderen heeft vandaag vele troeven: zijn werkkracht, hoge productiviteit en talenkennis. Vlaanderen heeft ondertussen een eigen parlement, een eigen regering en eigen bevoegdheden. De ingewikkelde staatsstructuur maakt het evenwel onmogelijk om deze bevoegdheden optimaal uit te oefenen. Omdat iedere gemeenschap het recht heeft om zijn eigen toekomst op verschillende vlakken (cultuur, onderwijs, economie, politiek, arbeidsorganisatie, sociale zekerheid, immigratie) te bepalen, zijn bijkomende bevoegdheden noodzakelijk.

                                                            BRUSSEL NIET LOSLATEN

Gastspreker Lucas Vander Taelen hield een vurig pleidooi om Brussel verder als onze hoofdstad te blijven beschouwen. Brussel was altijd een Vlaamse stad. De sporen hiervan zijn nog duidelijk merkbaar. Vandaag wonen hier burgers van 182 nationaliteiten. Het is een broeinest van internationale instellingen. 60% van de inwoners heeft een migratieachtergrond. Het Frans is niet langer de dominante taal. De Vlamingen en de Franstaligen vormen een minderheid. Het Vlaams onderwijs is een belangrijke troef op weg naar tweetaligheid. Vele Franstalige ouders sturen hun kinderen naar Vlaamse scholen. Er heerst niet langer misprijzen voor de Vlaamse taal. Tot besluit deed hij een warme oproep om te blijven geloven in Brussel, onze hoofdstad, en ze zeker niet los te laten.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
vrijdag, 12 juli, 2019
Einddatum: 
vrijdag, 12 juli, 2019

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK