VLAAMS MINISTER BEN WEYTS VOORZIET 4 MILJOEN EURO VOOR LIERSE MOBILITEIT

Ruim 250 genodigden, leden en sympathisanten tekende present voor de nieuwjaarsreceptie van de N-VA in het Hof van Aragon. Ze werden er in een enthousiaste sfeer toegesproken door afdelingsvoorzitter Piet De Zaeger, burgemeester Frank Boogaerts en Vlaams minister van mobiliteit, toerisme en dierenwelzijn Ben Weyts.

Volgens Piet De Zaeger blijft de N-VA ook in Lier verder groeien. Sinds 2012 is het ledenaantal met een kwart gestegen. In 2016 kreeg de afdeling een nieuw bestuur, waren de vertegenwoordigers overal aanwezig en viel het infoblad geregeld in alle brievenbussen in Lier en Koningshooikt. Dit jaar zal de partij beslist niet op haar lauweren rusten. Zo wordt eerstdaags de balans opgemaakt van 4 jaar stadsbeleid en het verkiezingsprogramma voor de periode 2019-2024 voorbereid. Burgemeester Frank Boogaerts verwees naar de belangrijkste verwezenlijkingen van 2016 en naar de intenties voor 2017. Nadat de voorbije 4 jaar de stempel werd gedrukt op het beleid, is het de bedoeling de komende jaren op de ingeslagen weg verder te gaan. Naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wordt vol vertrouwen uitgekeken. De N-VA is graag bereid om verder een leidende rol te spelen in het bestuur van de stad.

Voor Vlaams minister Ben Weyts is Lier zeker geen onbekende. Hij was present bij de inhuldiging van het jeugdhostel en van de Pallietertunnel en hij bracht een bezoek aan de Zimmertoren. Uiteraard legde in zijn toespraak de focus op de problematiek van de mobiliteit. Volgens het Planbureau zal het vrachtvervoer tegen 2030 met liefst 44% en het personenverkeer met 11% toenemen. Investeren is dan ook de boodschap. Nu gaat reeds 3,5 miljard euro naar mobiliteit. De meest in het oog springende dossiers zijn deze van de Oosterweelverbinding en de scheiding van het doorgaand en het plaatselijk verkeer op de Ring rond Brussel, waar liefst 1.100 ongevallen per jaar worden genoteerd.

Maar ook Lier wordt niet vergeten. Op het ‘to do-lijstje’ staan de realisatie van keerlussen op de Antwerpsesteenweg, de herinrichting van de Aarschotsesteenweg met veilige fietspaden, de heraanleg van het kruispunt van de Ring met de Boomlaarstraat, het verbeteren van de verbinding tussen de Ring en de Mechelsesteenweg, het doortrekken van het fietspad van Broechem tot Lier-Centrum, het voorzien van een veilig fietspad langs de Kesselsesteenweg en het aanpassen van het kruispunt van de Ring met de Antwerpse- en de Aarschotsesteenweg. Hiervoor wordt 4 miljoen euro voorzien. Minister Ben Weyts hield tot slot een pleidooi voor het opwaarderen van het vervoer te water.

Begindatum: 
zaterdag, 21 januari, 2017
Einddatum: 
zaterdag, 21 januari, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK