VLAAMS BELANG VOL VERTROUWEN NAAR KOMENDE GEMEENTERAADSVERKIZINGEN

In aanwezigheid van tal van leden en sympathisanten had in cultuurcentrum Vredeberg de nieuwjaarsreceptie van Vlaams Belang Lier-Koningshooikt plaats. De aanwezigen werden welkom geheten door voorzitter Bart Verhoeven. Volksvertegenwoordiger Ellen Samyn trad op als gastspreker en pakte uit met een reeks kritische beschouwingen bij de actuele maatschappelijke en politieke situatie. 

Vooraf werden met Jan Van Gorp en Ella Cornelis twee verdienstelijke boegbeelden van de afdeling in de bloemetjes gezet. Jan Van Gorp zetelde 18 jaar lang als OCMW-raadslid, was van 1996 tot 2007 voorzitter, maakte van 1996 tot 2012 deel uit van de gemeenteraad en was van 2019 tot begin 2021 lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Omwille van zijn jarenlange inzet ontving hij de titel van erebestuurslid en de overeenstemmende oorkonde. Ook Ella Cornelis die 15 jaar lang in de gemeenteraad zetelde maar nog actief is als bestuurslid, kreeg een welverdiende hulde. Met de jonge krachten Ilse Geerts en Sophie Meeus werden twee nieuwe bestuursleden begroet. Voorzitter Bart Verhoeven verwees naar de actuele maatschappelijke situatie, die gekenmerkt wordt door torenhoge energiefacturen, een toenemende inflatie en een stijgende armoede. Meerdere actiepunten vervat in het Lierse bestuursakkoord werden niet uitgevoerd. Spreker verwees in dit verband naar de aangekondigde halvering van de kinderarmoede die niet gehaald wordt en het investeringsprogramma dat slechts gedeeltelijk uitgevoerd wordt. Er moet een sociaal beleid gevoerd worden, dat in eerste instantie bedoeld is voor de Lierenaars en Hooiktenaars. Noodwoningen en sociale woningen moeten prioritair bestemd zijn voor eigen inwoners. De gemeenteraadsverkiezingen van 2024 worden met vertrouwen tegemoet gezien, in de hoop mee te kunnen besturen. 

Als gastspreker was volksvertegenwoordiger Ellen Samyn uitgenodigd. Ze was actief binnen de nationalistische studentenbeweging en van 2007 tot 2018 OCMW-raadslid in Brasschaat. Sinds 20198 zetelt ze in de kamer van volksvertegenwoordigers, waar ze lid is van de commissie sociale zaken en de commissie buitenlandse zaken. Ze houdt zich vooral bezig met de pensioenen,, armoede, personen met een beperking en mensenrechten. Ook zij verwees naar de energieproblematiek, de hoge energiefacturen, de toenemende armoede en de economisch moeilijke tijden. België is het land met de hoogste belastingdruk en de laagste pensioenen. Heel het domein van de sociale zekerheid dient naar Vlaanderen overgeheveld te worden en aan de transferts van 12,9 miljoen euro per jaar naar Wallonië moet een einde gesteld worden. Personen met een beperking moeten tot 18 jaar wachten op een beslissing rond hun dossier. 

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters

Begindatum: 
zondag, 15 januari, 2023
Einddatum: 
zondag, 15 januari, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK