VLAAMS BELANG LANCEERT CAMPAGNE TEGEN HOGE DIFTAR-TARIEVEN

Bij gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang Lier-Koningshooikt mocht voorzitter Bart Verhoeven tal van genodigden verwelkomen in het Koningshof in Koningshooikt. Hooikt bestaat in 2021 precies 200 jaar, wat uitgebreid zal gevierd worden van donderdag 22 tot en met zondag 25 april 2021. Als gastspreker werd het woord gevoerd door Vlaams parlementslid Wim Verheyden.

Na het verwoorden van zijn beste wensen, pakte voorzitter Bart Verhoeven uit met enkele kritische beschouwingen bij het meerjarenplan 2020-2025. Zo betreurde hij het ontbreken van een duidelijke verantwoordelijkheid op het vlak van dierenwelzijn. Met betrekking tot het dossier van de Hoge Velden verwees hij naar de vertragingen die werden opgelopen en naar het mislopen van subsidies. Een ander aandachtspunt vormde de volgens hem schrijnende armoedecijfers en het éénzijdig toewijzen van noodwoningen. Uiteraard kon hij niet voorbijgaan aan de hoge kostprijs van het Diftar-systeem en de ontoereikende dienstverlening van Ivarem. Tevens kondigde hij de start van de campagne ‘Stop het peperdure Dieftar-systeem’ aan. De online petitie kan ondersteund worden via www.stopdiftarlier.be, waar ook affiches kunnen bekomen worden. Tot slot werden alle medewerkers en sympathisanten bedankt.

Nu de besprekingen rond de federale regeringsformatie nog steeds muurvast zitten en een nieuwe stembusgang eventueel niet uitgesloten lijkt, hield Vlaams parlementslid Wim Verheyden nogmaals een pleidooi voor een onafhankelijk Vlaanderen. Alleen zo kunnen onze normen en waarden, welvaart en sociale zekerheid gevrijwaard worden. Op het vlak van welzijn zijn de middelen voor bejaarden, zieken, personen met een beperking en hulpbehoevenden onvoldoende om de wachtlijsten weg te werken. Nu 1 op 5 gezinnen in energiearmoede leeft, is er geen sprake van verlaging van de energiefactuur. ‘Nadat het signaal van de kiezers niet werd begrepen, worden we geconfronteerd met een besparingsregering. De woonbonus werd afgeschaft, de sociale huurprijzen gingen de hoogte in, bepaalde kinderbijslagen worden niet geïndexeerd en de aftrekwaarde van de dienstencheques vermindert’, aldus spreker.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
zaterdag, 11 januari, 2020
Einddatum: 
zaterdag, 11 januari, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK