VISVERBOD VOOR VIJVER VAN HET FORT

In 2019 en 2020 besliste de gemeenteraad om de vijver van het fort af te sluiten en de visverloven voor onbepaalde termijn in te trekken. Het water van het fort werd geteisterd door blauwalgen, die toxisch zijn voor mens en dier.

Midden 2020 werden slechts 5 visverloven uitgereikt, goed voor 87,20 euro inkomsten voor de stad. De enkele vissers hadden bemerkingen bij de slechte staat van de hengelplaatsen die moeilijk bereikbaar en overwoekerd waren. Lange tijd werd ook geen vis meer uitgezet. De dienst leefmilieu gaf dan ook het advies om vanaf 2021 geen visverloven meer uit te reiken voor het fort. Ook de Vlaamse Milieu Maatschappij was van oordeel dat elke vorm van waterrecreatie (vissen, zwemmen …) in een straal van 100 meter moet verboden worden. In het kader van de algemene volksgezondheid besliste de gemeenteraad dan ook om dit alles te verbieden vanaf begin 2021 en de beslissing op te nemen in het algemeen politiereglement.

Tekst: DéBé

Foto's: ROM

 

Begindatum: 
dinsdag, 26 januari, 2021
Einddatum: 
vrijdag, 31 december, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK