VIERING VAN DE NATIONALE FEESTDAG IN LIER

De viering van de nationale feestdag anno 2022 in Lier, verliep volgens het vertrouwde scenario. De dag werd ingezet met het plechtige Te Deum in de Sint-Gummaruskerk. Nadien volgden een optocht door de stad onder begeleiding van de koninklijke stadsharmonie Leo XIII voor de bloemenhulde aan het monument van de gesneuvelden achteraan de Begijnhofstraat. Tenslotte had in het stadhuis een ontvangst plaats.

Het Te Deum werd voorgegaan door deken Jan Verheyen. In het stadhuis werden de vertegenwoordigers van de burgerlijke en de militaire macht, samen met de andere genodigden, welkom geheten door de schepenen Ilse Lambrechts, Thierry Suetens en Sabine Leyzen. De burgemeester was verontschuldigd. Beide laatstgenoemde schepenen hielden de gelegenheidstoespraak en verwezen naar 1830, het jaar waarin het koninkrijk België werd opgericht, en in het bijzonder naar 21 juli 1831, de dag waarop Leopold I als eerste koning de grondwettelijke eed aflegde. Ons land evolueerde sindsdien van een unitaire Belgische structuur naar een federale staat met drie gewesten met autonome bevoegdheden. Een discussie die – in welke richting ook – nog niet is afgesloten. In het verkiezingsjaar 2024 zal de hervorming van het land meer dan ooit het hoofdthema worden. Het voorbije jaar werd aangetoond dat België solidair de schouders kan zetten wanneer zich grote problemen voordoen. De sprekers verwezen in dit verband naar de pandemie, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de hulp bij de overstromingen in ene groot deel van Wallonië. In eigen stad werden meerdere initiatieven genomen om de verbondenheid tussen de bewoners te verstevigen. Als voorbeelden werden aangehaald: de begeleiding van werkzoekenden in hun zoektocht naar werk, het beperken van de ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen en de zomerschool om anderstalige leerlingen extra kansen te bieden bij het verwerven van de Nederlandse taal en ICT-vaardigheden. 

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
vrijdag, 22 juli, 2022
Einddatum: 
vrijdag, 22 juli, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK