VERNIEUWDE VERBINDINGSWEG TUSSEN LIER EN BERLAAR (RETRO 2 – 16)

Het is ondertussen bijna 50 jaar geleden dat de vernieuwde Berlaarsesteenweg werd opengesteld voor het verkeer. De voorheen bonkige kasseiweg met meerdere scherpe bochten, werd een vlotte verbindingsweg tussen Lier en Berlaar. De officiële openstelling had plaats op zaterdag 10 november 1973.

De nieuwe weg werd aanbesteed voor een totaal bedrag van 35.566.533 BEF. Vermits het grootste deel van de weg zich op het grondgebied van Berlaar bevindt, bedroeg het aandeel van deze gemeente 25.537.168 BEF. en bleef dit van de stad Lier beperkt tot 9.029.370 BEF. Gelukkig voorzag de overheid een toelage van 20.451.000 BEF. De baan werd 16 meter breed. De rijweg van 7 meter werd omkaderd door fietspaden, parkeerstroken en baangrachten. De scherpe bochten die de oude weg kenmerkten, werden zoveel mogelijk recht getrokken. Daarbij bleef de bereikbaarheid van de bestaande woningen gevrijwaard. Voor de noodzakelijke onteigeningen moest een bedrag van 2.518.900 BEF. uitgetrokken worden.

Tekst: DéBé

Foto: Luc Peeters

Begindatum: 
donderdag, 17 september, 2020
Einddatum: 
donderdag, 17 september, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK