VERNIEUWDE COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VOORGESTELD

Zes weken na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober werden de leden van het vernieuwde college van burgemeester en schepenen voorgesteld. Het gaat vooral om vertrouwde gezichten, met als enige nieuwkomer Annemie Goris uit Koningshooikt. Naast burgemeester Frank Boogaerts die halfweg de rit de fakkel doorgeeft aan Rik Verwaest, beschikt de N-VA over 4 schepenen. Open VLD presenteert 3 schepenen.

Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) is bevoegd voor financiën, veiligheid, handhaving, politie en brandweer, communicatie en regionale samenwerking. Als 1ste schepen behoren wijkwerking, participatie, wonen, patrimonium, tewerkstelling en onroerend erfgoed, tot de bevoegdheidssferen van Marleen Vanderpoorten (Open VLD). 2de schepen Rik Verwaest (N-VA) is verantwoordelijk voor lokale economie, roerend erfgoed, musea, toerisme, jeugd en  evenementen. 3de schepen Walter Grootaers (Open VLD) is bevoegd voor stadsontwikkeling, omgeving, milieu, natuur, landbouw en Solag. 4de schepen Rik Pets (N-VA) is verantwoordelijk voor personeel, loket, ICT, burgerlijke stand, dierenwelzijn en begraafplaatsen. 5de schepen Bert Wollants (N-VA)krijgt de domeinen openbare ruimte, mobiliteit en duurzaam beleid, onder zijn hoede. 6de schepen  Ivo Andries (Open VLD) behoudt sport, cultuur, bibliotheek en onderwijs, maar krijgt er afvalbeleid en proper Lier bij. Tenslotte wordt Annemie Goris (N-VA) toegevoegd schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Zij is bevoegd voor sociale zaken, welzijn, kinderopvang, gezin, senioren, personeel met een beperking en integratie.

Vanaf 2022 doen zich enkele belangrijke wijzigingen voor. Rik Verwaest wordt alsdan burgemeester en erft het bevoegdheidspakket van zijn voorganger, plus jeugd en evenementen. Als schepen wordt hij opgevolgd door Ilse Lambrechts (N-VA), die ook verantwoordelijk wordt voor financiën. Lucien Herijgers (N-VA) zal voorgedragen worden als voorzitter van de gemeente- en de OCMW-raad.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

LR: Walter Grootaers, Ilse Lambrechts, Marleen Vanderpoorten, Bert Wollants, Frank Boogaerts, Rik Pets, Rik Verwaaest, Annemie Goris, Ivo Andries en Lucien Herijgers

Begindatum: 
donderdag, 6 december, 2018
Einddatum: 
donderdag, 6 december, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK