VERKEERSSITUATIE BINNENSTAD BLIJFT ONGEWIJZIGD

Het schepencollege besprak maandag de moeilijke verkeerssituatie die het gevolg is van de tunnelwerken aan het kruispunt van de Ring en de Mechelsesteenweg. Aan de situatie in de binnenstad wordt voorlopig niets veranderd. De verkeersdrukte in de Kartuizers- en de Kolveniersvest is blijkbaar het gevolg van het toenemend verkeer vanuit de richting Ranst, dat het stadscentrum verkiest boven de Ring.

De autobestuurders wordt de raad gegeven om toch bij voorkeur de Ring te gebruiken, omdat deze voor een vlottere doorstroming zou zorgen. Bovendien moet de signalisatie rond de werf duidelijk maken dat ritsen verplicht is. Gehoopt wordt dat de kanaaldijk tussen de Waverse- en de Kesselsesteenweg snel kan opengesteld worden, om voor opluchting te zorgen voor het verkeer dat vanuit de richting Duffel komt en het drukke kruispunt van de Hoogveldweg met de Aarschotsesteenweg en de Ring te ontlasten. Eerstdaags is hieromtrent overleg voorzien met de vertegenwoordigers van Waterwegen en Zeekanaal.

Begindatum: 
dinsdag, 14 oktober, 2014
Einddatum: 
dinsdag, 14 oktober, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK