VERKAVELING ‘BEYERSE VELDEN’ ZORGT VOOR ONRUST BIJ OMWONENDEN

Het OCMW heeft duidelijke plannen om in de verkaveling ‘Beyerse Velden’ – gelegen tussen de Nieuwpoortstraat, de Kemmelstraat, de Arendbeek en het Hof van Beieren – 57 nieuwe woonéénheden te realiseren. Het gaat om 8 ééngezinswoningen en 49 meergezinswoningen, met soms 3 tot 4 bouwlagen. De plannen zorgen in de buurt voor de nodige onrust. Bij het stadsbestuur wordt dan ook een bezwaarschrift ingediend.

In het bezwaarschrift worden meerdere punten aangehaald. Zo wordt in een overstromingsgevoelig gebied, zowel voor de huidige als de toekomstige bewoners gevreesd voor bijkomende wateroverlast. De tuinen en de achterliggende terreinen zijn nu reeds oververzadigd met water en dit zelfs in de zomer na een flinke regenbui. De uitgangen via de poortjes aan de achterzijde van de bestaande tuintjes in de Nieuwpoortstraat zouden verdwijnen. Hier zou minstens een vrije ruimte van circa 2 meter moeten blijven, om afval en materialen te kunnen aan- en afvoeren zonder de leefruimtes te vervuilen.

Minimaal 77 en maximaal 84 parkeerplaatsen worden voorzien. Dit is volgens de huidige bewoners duidelijk onvoldoende, ook al gelet op de toenemende parkeerdruk bij voetbalwedstrijden. Het in- en uitrijdend verkeer via de tweerijrichtingsweg kan voor problemen op het vlak van veiligheid zorgen. Door het verwijderen van de bomen – die heel wat water opslorpen – zal de wateroverlast nog toenemen en wordt de natuurlijke omgeving geschonden. Bovendien verdwijnt speelruimte voor de kinderen. Tenslotte zijn de omwonenden van de Nieuwpoortstraat, de Kemmelstraat, het Hof van Beieren en de Arendbeek van oordeel dat te veel bebouwing wordt voorzien op een relatief kleine oppervlakte en het wooncomfort en de leefbaarheid in het gedrang komen en de privacy en de rust worden geschonden.

Begindatum: 
vrijdag, 29 januari, 2016
Einddatum: 
vrijdag, 29 januari, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK