VAN SENSIBILISEREN NAAR BEBOETEN IN DE FIETSZONE

Sinds 8 november 2021 zijn – op enkele uitzonderingen na – zowat alle straten binnen de stadsvesten opgenomen in de fietszone. De maximum toegelaten snelheid bedraagt 30 kilometer per uur en gemotoriseerd verkeer mag fietsers niet voorbij steken. Om iedereen aan de nieuwe situatie te laten wennen, hielden de politie en de stad de voorbije twee maanden een sensibiliseringscampagne. 

Uit de voorbije tellingen blijkt dat de helft van de autobestuurders het meteen begrepen heeft. Worden enkel de straten in aanmerking genomen waar er voldoende ruimte is om voorbij te steken, dan stijgt het aantal autobestuurders dat de fietszone uit het oog verliest tot 57%. Tijdens de spitsuren wordt er over het algemeen minder voorbijgestoken. Van de in totaal 141 controles uitgevoerd door de politie, werden 74 bestuurders aangesproken omdat ze een fietser voorbij staken. Ook fietsers werden gecontroleerd en aangesproken wanneer ze de verkeersregels niet naleefden. Een fietszone vereist immers wederzijds respect tussen autobestuurders en fietsers. Zo mogen fietsers in een fietszone niet tegen de rijrichting in of op het voetpad rijden. Hiervoor werden 117 fietsers aangesproken. 

Met het invoeren van de fietszone wil de stad de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en het fietscomfort in het bijzonder verhogen. Hopelijk worden nog meer inwoners overtuigd om de fiets te nemen of om de kinderen met de fiets naar school, de jeugdbeweging of de sportclub te laten rijden. De fiets lijkt het aangewezen vervoermiddel voor verplaatsingen in de Lierse binnenstad of om lokaal te winkelen. Nu de sensibiliseringsperiode achter de rug ligt, zal de politie effectief overgaan tot het uitschrijven van boetes bij overtredingen. Wie een fietser in de fietszone voorbij rijdt, kan een boete van 58 euro krijgen. Ook hinderlijk fietsgedrag zal geverbaliseerd worden. Met de vele camera’s in de stad is voorzichtigheid alvast geboden!

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
zaterdag, 8 januari, 2022
Einddatum: 
zaterdag, 8 januari, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK