VAN EEN SCHUILHUISJE / SLAKKENHUISJE

Na exact 16 kalenderdagen is er dan toch een einde gekomen aan het éénrichtingsverkeer staduitwaarts op de Lispersteenweg tussen de Frankenweg en de grens met Emblem. Fietsers en voetgangers kunnen ter hoogte van ‘den Aldi’ opnieuw gebruik maken van het fiets- en voetpad en dienen niet langer een strook op de rijbaan te gebruiken. De oorzaak voor de ongemakken die hiermee gepaard gingen, was het afbreken van een schuilhuisje voor het zeldzame openbaar vervoer dat hier langskomt en het plaatsen van een nieuw, futuristisch ogend exemplaar. Gelet op het slakkengangetje waarmee de werkzaamheden ‘vorderden’, lijkt de omschrijving ‘slakkenhuisje’ meer gepast.

Het was in de nacht van zondag 10 op maandag 11 maart dat de omwonenden van het stukje Lispersteenweg, net als deze van het einde van de Liersesteenweg in Emblem, uit hun slaap werden gewekt toen de verkeerssignalisatie werd geplaatst. Wie van Emblem richting Lisp wou, moest rechtsaf de Ring oprijden. Rechtdoor rijden was uit den boze, gelet op de vele verkeerstekens en de borden ‘verboden doorgang’ in het bijzonder. Aan het kruispunt met de Hagenbroeksesteenweg moest men links afslaan. Niet alleen op spitsmomenten was enig geduld hier aangeraden, want links afslaan is blijkbaar berekend op 3 tot maximum 4 auto’s. Op de Hagenbroeksesteenweg kon wel de aanbevolen snelheid van 50 kilometer aangehouden worden, omdat ook hier éénrichtingsverkeer richting Lisp van kracht was, wegens de vervanging van een ander schuilhuisje ter hoogte van de Pannenhuisstraat. Soms was het wel opletten voor tegenliggers, die (on)bewust tegen de rijrichting inreden. Terug naar de Lispersteenweg waar vanaf maandag 11 maart ’s ochtends vroeg verkeerstechnisch alles in orde was om de ingrijpende werken te starten. Verbijstering alom toen bleek dat maandag 11 en dinsdag 12 maart op een rustdag geleek. Woensdag 13 maart was er wel vanaf ’s middags enige beweging en werd het oude schuilhuisje in no-time verwijderd.

De hoop was dan ook groot dat de werkzaamheden in één adem zouden verder gezet worden. Helaas, blijkbaar werd vroegtijdig een aanloop naar het komende weekend genomen en keerde de rust weer op ‘de chantier’. Meer nog, de verkeerssignalisatie op de Lispersteenweg en op het einde van de Liersesteenweg in Emblem, werd weggenomen. De Lispersteenweg was weer in beide richtingen doorrijdbaar. Alleen fietsers en voetgangers moesten ter hoogte van ‘den Aldi’ de nodige behendigheid tonen, om niet ten val te komen. Al die tijd lagen de bergen uitgegraven zand te ‘verstenen’ en begonnen de bloot liggende betonijzers de eerste tekenen van corrosie te vertonen. Na het rustige weekend van 16-17 maart werden de verkeersborden opnieuw netjes op de juiste plaats gezet. Het leek weer verloren moeite, want maandag 18 en dinsdag 19 maart was er andermaal geen beweging te bespeuren. Woensdag 20 maart werd dan toch een nieuw schuilhuisje geleverd en geplaatst. Hopen op de verdere afwerking en voltooiing van de werken paste blijkbaar weer niet in de planning van de aannemer. De volgende dagen en ook tijdens het weekend van 23 en 24 maart keerde de rust andermaal weer. De verkeerssignalisatie werd nu zelfs niet meer verplaatst. Dinsdag 26 maart volgde dan eerder onverwacht de kroon op het werk.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
dinsdag, 26 maart, 2024
Einddatum: 
dinsdag, 26 maart, 2024

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK