VACCINATIECENTRUM PALLIETERLAND 4 DAGEN GESLOTEN

Op 28, 29, 30 en 31 december is het vaccinatiecentrum Pallieterland gesloten. Op deze dagen zijn onvoldoende medische en niet-medische profielen beschikbaar. De sluiting heeft weinig tot geen invloed op het behalen van de doelstellingen. Momenteel zijn alle personen uitgenodigd die in aanmerking komen voor een boosterprik. De opschaling die vanaf 3 januari voorzien is, compenseert ruimschoots de beperkte prikcapaciteit tijdens de korte sluiting. Ook heel wat andere centra sluiten omwille van dezelfde redenen. Vanaf 3 januari zal volop gevaccineerd worden en wordt opgeschaald met 50%. Alsdan wordt de maximale capaciteit van het vaccinatiecentrum benut, gedurende 6 dagen per week van 8 tot 20 uur. Zodoende wordt de doelstelling van de versnelde boostercampagne, zoals opgelegd door de hogere overheden, behaald. Alle 18-plussers zullen uiterlijk eind januari een afspraak kunnen maken voor hun boosterprik. Vaccinatiecentrum Pallieterland heeft tot nu toe al een mooie vaccinatiegraad van de boosterprik bereikt. Voor alle gemeenten van de ELZ Pallieterland is de gemiddelde vaccinatiegraad hoger ten overstaande van gans Vlaanderen. 

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
dinsdag, 28 december, 2021
Einddatum: 
vrijdag, 31 december, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK