UPDATE VAN MEERJARENBELEIDSPLAN HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND

In september 2016 keurde de zoneraad van de hulpverleningszone Rivierenland – waarvan ook Lier deel uitmaakt – het meerjarenbeleidsplan goed. Dit plan stippelt de beleidslijnen en de doelstellingen uit voor de periode 2016 tot 2019, alsook voor de komende 10 jaar.

Het beleidsplan werd opgemaakt met als doel voor ogen: het bieden van een gelijkwaardige en betere hulpverlening voor alle burgers en instellingen van de gemeenten in de zone Rivierenland. De focus ligt daarbij op het inzetten van mensen, beter opgeleide medewerkers, jobbehoud en uitbreiding waar mogelijk, evenals op het voorkomen van risico’s door een uniforme brandpreventie en het sensibiliseren van de inwoners. Dit alles wordt uitgewerkt in een netwerkmodel, waarin de brandweerposten intens samenwerken. Hierdoor is het mogelijk dat een brandweerwagen vanuit een naburige gemeenten ter hulp snelt, wanneer deze sneller ter plaatse kan zijn dan hulp uit de eigen gemeente.

De meest zichtbare verandering voor de inwoners is de verhuis van enkele brandweerkazernes. Zo wordt de brandweerpost Mechelen in 2019 de post Nekker. Ook de kazernes van Heist-op-den-Berg en Willebroek zullen binnen enkele jaren een betere locatie krijgen. In het beleidsplan was voorzien dat de kazernes van Boom en Niel gecentraliseerd worden in een post Rupel. De zoneraad heeft beslist om dit aspect van het beleidsplan bij te sturen. Zo zal de werking van de post Boom verhuizen naar de toekomstige kazerne Rupel, die gebouw wordt in de buurt van het ziekenhuis van de Heilige Familie in Rumst. De kazerne Niel blijft behouden en wordt gerenoveerd. Ook de werking van de kazernes Hemiksem en Rumst blijft behouden.

De bijsturing van het beleidsplan is budgetneutraal en het resultaat van 2 jaar werken in een zonaal verhaal, waarbij rekening wordt gehouden met de opgedane ervaringen. Eén van de cruciale aandachtspunten is daarbij de beschikbaarheid van vrijwilligers overdag. Het aangepaste scenario werd ontwikkeld om de dringende hulpverlening beter te waarborgen. Om haar ambitieuze plannen te kunnen uitvoeren is de hulpverleningszone Rivierenland op zoek naar gemotiveerde vrijwillige brandweerlieden. Wie van uitdagingen houdt, mensen wil helpen, zijn grenzen wil verleggen, sociaal, sportief en een teamspeler is, kan uitkijken naar vacatures via de website www.brandweerzonerivierenland.be.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
zondag, 4 juni, 2017
Einddatum: 
dinsdag, 4 juni, 2019

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK