UNIEKE TIMMERMANSCOLLECTIE VORMT WAARDEVOLLE AANVULLING VAN LIERSE TIMMERMANS-DEPOT

Voor 5.500 euro – een fractie van de reële marktwaarde – heeft de stad Lier de unieke collectie van Felix Timmermans-kenner en verzamelaar Maurits de Jonghe (1923-2011) uit Brugge aangekocht. De overdracht van de verzameling aan schepen Rik Verwaest had plaats in aanwezigheid van dochter Mieke de Jonghe, de Timmermanskenners Job Deckers en Mon Van den Heuvel en adjunct-archivaris Peter Putzeys.

De unieke verzameling omvat zo’n 500 items, w.o. boeken, 5 tekeningen, eerste drukken, zeldzame luxe-edities, originele handschriften en vertalingen. Nadat in 2015 de collectie Ignaas Dom werd aangekocht, vormt deze verzameling een zeer waardevolle aanvulling van het Lierse Timmermans-depot. Mon Van den Heuvel die enkele malen naar Brugge reisde om de collectie te bekijken, gaf de nodige inhoudelijke toelichting bij de uitzonderlijke stukken. Lier beschikt nu over alle vertalingen (ook in het Pools) van het werk van Felix Timmermans.

Volgens dochter Mieke de Jonghe verzamelde haar vader, die vaak naar Lier kwam om zijn goede vriend Job Deckers te bezoeken, ook alles over Tijl Uilenspiegel, Guido Gezelle, Stijn Streuvels en André Demedts. Voor de familie is het belangrijk dat de collectie als een geheel samen blijft. Adjunct-archivaris Petre Putzeys dankte de familie de Jonghe en de archiefmedewerkers Job Deckers en Mon Van den Heuvel. De tekeningen worden toegevoegd aan de collectie van het Timmermans-Opsomermuseum. De boeken vullen de collectie van het archief aan en kunnen in de toekomst geraadpleegd worden in de leeszaal van het archief. Omdat er nog al wat overlapping bestaat, zullen de ‘dubbel’s in het voorjaar 2018 na een strenge selectie  te koop aangeboden worden aan de belangstellenden.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
woensdag, 1 november, 2017
Einddatum: 
woensdag, 1 november, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK