UITVOERINGSPLAN VOOR TRAGE WEGEN IN LIER

Op verzoek van het schepencollege gaat het Regionaal Landschap Rivierenland een uitvoeringsplan opstellen voor 5 prioritaire knelpunten van de Trage Wegen op Liers grondgebied. Voor deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt een bedrag van 7.500 euro (BTW inbegrepen) uitgetrokken.

Het project Trage Wegen is volgens schepen Bert Wollants een samenwerkingsverband tussen de stad Lier, de provincie Antwerpen, vrijwillige ‘padvinders’ en bewoners. Het project wordt begeleid door het Regionaal Landschap Pallieterland, dat voor een eindrapport zorgde. Dit rapport vormt de leidraad voor de volgende fase van het project: het opmaken van uitvoeringsplannen voor enkele prioritaire Trage Wegen in Lier. Het bevat eveneens enkele aanbevelingen inzake onderhoud, het voorkomen van zwerfvuil en het geven van een naam aan de Trage Wegen. Na de inventarisatie van de Trage Wegen worden in overleg met de plaatselijke werkgroep de hiernavolgende knelpunten verder onderzocht. 

De weg 669 richting Fort. Dit is een landbouwweg die niet meer op de kaart stond. Omdat een goede trage verbinding tussen het Fort en het stadscentrum wenselijk is, wordt bekeken of deze weg kan hersteld worden.

De wegen 542-537.Momenteel is het niet mogelijk om de Grote Nete te blijven volgen via de dijk. Ter hoogte van het kanaal kan via de N13 pas voorbij de spoorweg opnieuw op de Netedijk worden aangesloten. Met het oog op een oplossing heeft Regionaal Landschap Rivierenland en voorstel uitgetekend. Het gaat niet om kleine ingrepen, maar ze zijn wel waardevol en zouden het fietsnetwerk fel verbeteren.

De weg 355 – Zuut. Het voorstel is om hier opnieuw een verbinding te maken te creëren. Een goede trage verbinding naar de kinderboerderij is ook wenselijk.

De weg 277 – Neerloop. Vroeger was er een verbinding tussen weg 277 en de Neerloop. Wordt deze weg opnieuw geopend, dan kan men zonder onderbreking 50 kilometer rond Lier wandelen en fietsen.

De weg 304. Deze weg loopt momenteel dood op de hockeyvelden. Kan hij verder lopen dat ontstaat een nieuwe verbinding met het bos.

Tekst: DéBé

Foto: ROM

Begindatum: 
vrijdag, 13 november, 2020
Einddatum: 
vrijdag, 13 november, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK