UITBREIDINGSPLANNEN VOOR GTI DUFFEL

De leerlingen van het GTI Duffel maken al enige tijd gebruik van nieuwe leslokalen. Bij het einde van het schooljaar werden ze officieel ingehuldigd. Ondertussen werd ook een nieuw uitbreidingsproject opgestart.

Schepen van onderwijs Lili Stevens: ‘Het project omvat verschillende onderdelen in het kader van de verdere modernisatie en uitbreiding van de school. Het houdt rekening met een voorspelde verdere toename van de schoolbevolking en ontvangt capaciteitsmiddelen van de Vlaamse overheid. Door de plaatsing van een lift in de nieuwbouw langs de Rooienberg, zal het complex integraal toegankelijk gemaakt worden. Verder komt er ook een nieuwbouw in de Kasteelstraat met een sportlokaal en fitnessruimte met bijhorende kleedkamers, sanitair, 2 leslokalen en een ruime ondergrondse fietsenstalling voor 300 fietsen. De huidige capaciteit is berekend op 167 tweewielers. ‘Elk van de 3 nieuwbouwvolumes zal voldoen aan de eisen van een BEN-gebouw. Met uitzondering van de werkplaats automechanica, waarvan de verwarming wordt voorzien via de bestaande gasketel, zullen alle nieuwe gebouwen verwarmd worden met grondwarmte, zodat er geen bijkomend gasverbruik is’, aldus schepen van patrimonium Jos Hellemans.

In bouwblok A wordt de bestaande sportzaal met annexen afgebroken, om plaats te maken voor een nieuwbouwvolume met de werkplaats automechanica – die verhuist van de Leopoldstraat naar de Rooienberg -, een leraarskamer en 5 klaslokalen. In bouwblok C verdwijnen de bestaande containerklassen. De woning in de Kasteelstraat 43 wordt afgebroken. In bouwblok D komt een nieuwbouw met een polyvalente refter en een praktijklokaal in de plaats van de bestaande fietsenstalling. De speelplaats wordt gedeeltelijk heraangelegd en vergroend, er komen nieuwe luifels met groendaken, zitmogelijkheden en er worden hemelwaterputten geplaatst. Naar aanleiding van het project worden in basisschool ’t Kompas energetische verbeteringen doorgevoerd. Er komen een nieuwe dakbedekking en dakisolatie, ventilatie en het buitenschrijnwerk wordt vernieuwd. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 7 miljoen euro, BTW inbegrepen. De subsidie vanwege de Vlaamse overheid wordt geraamd op 2,85 miljoen euro. Voor de realisatie van blok A zal een bijkomende subsidieaanvraag via de zogenaamde procedure van promotieovereenkomst ingediend worden. De start van het project is momenteel moeilijk in te schatten, maar wordt eind 2023 begin 2024 verwacht.

Tekst: DéBé

Foto: LBD

Begindatum: 
maandag, 4 juli, 2022
Einddatum: 
maandag, 4 juli, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK