TWEE NIEUWE PLATBODEMS VOOR MOEDIGE BOOTVISSERS

Bij de opening van het nieuwe vaarseizoen hebben de Koninklijke Moedige Bootvissers twee nieuwe platbodems ingehuldigd. De maatschappij viert in 2017 het 85-jarige bestaan en hoopt in dit jubileumjaar opnieuw ene recordaantal toeristen mee op sleeptouw te kunnen nemen.

In aanwezigheid van de schepenen Lucien Herijgers, Rik Pets en Rik Verwaest en van talrijke leden en sympathisanten, verwees voorzitter Maurits Desmedt naar het beeldje van Onze-Lieve-Vrouw dat uit het water werd gehaald door één van de bootvissers en een plaatsje kreeg in een nis op de speelplaats van het Sint-Gummaruscollege. Daar is het beeldje ondertussen opnieuw verdwenen. De bootvissers weten bijgevolg waarnaar ze opnieuw op zoek kunnen gaan. De voorzitter dook vervolgens even terug in het rijke verleden van de vereniging, die werd opgericht in 1932 in café Sint-Jonas aan de Werf.

Tussen de beide wereldoorlogen en tot de jaren ’60 telde Lier ruim 40 palingvissers, waarvan de boten aangemeerd lagen achter het stadspark aan de Molbrug. Langsheen de Werf werden wedstrijden om ter mooist versierde boten gehouden en met Lier kermis rondvaarten ten voordele van de weeskinderen georganiseerd. De bedrijvigheid kende een terugval wegens de vervuiling van de Nete en werd in 1973 bij wet verboden. Bij het begin van de jaren ’80 ontstond de idee om toeristische rondvaarten te organiseren. Op 30 april 1982 werd de eerste toeristische platbodem – ‘Marieke’ – ingehuldigd door Clara Timmermans, dochter van de Fé.

Tot het einde van de 20ste eeuw werd met 3 boten gevaren. Vermits de levensduur van de vaartuigen gemiddeld 10 tot 12 jaar bedraagt, werden geregeld nieuwe boten gebouwd. Hiervoor kon een beroep gedaan worden op de welwillende medewerking van Luc Camps. Nadat hij in 2000 ‘de Alboeft’ realiseerde, volgden nog 9 platbodems van zijn hand. De jongste aanwinsten ‘Pallieter’ en de ‘grote kleine’ werkboot, werden ingehuldigd door pater Gunter Brawers van de Kartuizersparochie. Bij dezelfde gelegenheid werden Luc Camps als peter en Josephine Bosmans als meter aangesteld.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
zaterdag, 1 april, 2017
Einddatum: 
zaterdag, 1 april, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK