TOEKOMSTVISIE VOOR HANDELSZAKEN LANGS HOOFDWEGEN

Het aanbod aan detailhandel langs gewest- en hoofdwegen blijft toenemen. Handelskernen in steden en gemeenten worden daarentegen steeds meer geconfronteerd met leegstand. Om de balans tussen grootschalige detailhandel langs grote wegen en detailhandel in stads- en dorpskernen te herstellen, wordt gewerkt aan een  toekomstvisie. De N10 tussen Lier en Aarschot geldt daarbij als voorbeeld voor Vlaanderen.

O.m. de gemeenten Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg en Putte hebben een intergemeentelijke visie ontwikkeld voor de winkelpanden en de zones langs de N10, die de provincie Antwerpen heeft goedgekeurd. De N10 wordt opgedeeld in 4 zones. Er is (1) de ‘No Go Zone’, waar de open ruimte behouden of hersteld wordt en nieuwe detailhandel niet is toegelaten. De bestaande handel wacht op termijn een uitdoofscenario. In de (2) ‘Winkelarme zone’ kan de aanwezige detailhandel blijven, maar mag het totale aanbod niet verhogen. Nieuwe detailhandelszaken worden niet toegelaten, met uitzondering van detailhandel tot 100 vierkante meter in stedelijke gebieden. Reeds aanwezige detailhandel kan uitbreiden met maximum 10%. In de (3) ‘Clusterzone’ wordt ruimte behoevende detailhandel geconcentreerd en langs de hoofdweg geordend. (4) Winkelrijke zones komen vooral terug in de kernen, waar de ruimtelijke en economische leefbaarheid van de locatie verhoogd wordt door de detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies zoals wonen.

Deze afbakening in zones levert voordelen op voor de economische rentabiliteit van meerdere retailers; verlaagt de filedruk op de hoofdwegen en zorgt voor meer open ruimte, het bewaren van het agrarische karakter en de leefbaarheid voor de huidige bewoners. De mogelijkheden die worden geboden door de huidige RUP’s en de reeds verleende vergunningen, blijven bestaan. De intergemeentelijke visie wordt binnenkort in een actieplan  gegoten, om tot concrete uitvoering over te gaan. Interdisciplinair wordt samengewerkt met de diensten economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit, om tegen 2030 uitzicht op een betere toekomst te bieden.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 8 februari, 2018
Einddatum: 
donderdag, 8 februari, 2018

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK