TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN VERDER VAN KRACHT TOT 31 OKTOBER

Naar aanleiding van de heropening van de winkels op 11 mei, werkte de stad een actieplan uit met maatregelen om het winkelen zo veilig, vlot en optimaal mogelijk te laten verlopen. De winkels mochten hun deuren openen onder strikte voorwaarden. Het tijdelijke mobiliteitsplan zorgde er voor dat de klanten, voetgangers en fietsers op straat maximaal de afstandregel mochten naleven.

Ondertussen werden de coronamaatregelen door de hogere overheid versoepeld. Toch is het wenselijk om in het kader van de ‘social distance’ bepaalde tijdelijke verkeersmaatregelen te behouden. Bij de heropening van de scholen en  nu weer meer mensen aan het werk gaan, is het belangrijk om voldoende ruimte te blijven creëren, zodat voetgangers en fietsers de regels inzake ‘social distancing’ kunnen respecteren. Het CBS acht het daarom raadzaam om de volgende verkeersmaatregelen via een tijdelijke politieverordening te behouden voor de periode van 15 september tot en met 31 oktober 2020. Op de as Rechtestraat, Grote Markt, Antwerpsestraat blijven de extra fietsenstallingen behouden, zodat de voetpaden voldoende ruimte bieden aan voetgangers. 

Het smalle deel van de Antwerpsestraat blijft voetgangerszone tussen 11 en 18 uur. De fietsers moeten er stapvoets rijden en mogen de voetgangers niet hinderen. De enkelrichting blijft gelden. Bij grote drukte moeten de fietsers afstappen. De Lijn vermijdt tussen 11 en 18 uur de smalle Antwerpsestraat en volgt een omleiding via de Lisperstraat en de Anton Bergmannlaan. De wijk van de Volmolenstraat, de Bril, de Kloosterstraat en de Kattenstraat behoudt het karakter van woonerf. Het ‘erfkarakter’ van de brede Antwerpsestraat tussen de Kruisbogenhofstraat en de Kolveniersvest wordt wel opgeheven.

Tekst: DéBé

Foto: Luc Peeters

Begindatum: 
donderdag, 3 september, 2020
Einddatum: 
donderdag, 3 september, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK