THEO GEUENS OVER "CORONA EN PSYCHISCHE GEZONDHEID"

Bij sterk ontwrichtende gebeurtenissen – die niemand heeft zien aankomen – ontstaat in de menselijke maatschappij een systeemcrisis, die een ingrijpende negatieve invloed heeft op het welzijn en de welvaart van de burgers.

Dit is het geval met de coronacrisis.

Als inleiding op het gesprek tracht Theo GEUENS de algemene malaise die de pandemie met zich meebracht te beschrijven.

Op basis van een eenvoudig schema uit de menswetenschappen brengt hij enige samenhang en helderheid in de informatiestromen over corona en geestelijke gezondheid.

Hij geeft stap voor stap een overzichtelijke en toegankelijke beschrijving van wat ons in tijden van pandemie geestelijk kan overkomen en hoe we kunnen streven daar zo goed als mogelijk mee om te gaan.

In welvarende landen heeft men bij rampen met een beperkt aantal getroffenen onmiddellijk gestructureerde psychosociale hulpverleningsprogramma’s ter beschikking.

Bij een ramp met een zeer grote omvang zijn het aantal beschikbare psychosociale professionals onvoldoende talrijk – met lange wachtlijsten tot gevolg.

Ook in de medische zorg dreigt dan een overrompeling, die het systeem doet kraken in zijn voegen en ook bij de medische hulpverleners extra stress veroorzaakt.

De bedoeling van het gesprek is informatie te geven over hoe we door gemotiveerde acties kunnen vermijden dat de stress veroorzaakt door de rampspoed en de daarbij horende beperkende maatregelen te groot wordt en we er psychisch aan ten onder gaan.

Corona is nog lang niet helemaal voorbij.

En er woedt daarenboven in het oosten van Europa een gewapend conflict met mogelijk catastrofale gevolgen. Ook vluchtelingen die bij ons toekomen zijn getekend door een extreme rampspoed.

Theo GEUENS was als docent/trainer in de menswetenschappen verbonden aan verschillende instellingen voor hoger onderwijs en werkzaam bij diverse welzijnsorganisaties.
Hij werkt nog steeds als psychotherapeut , coach en bemiddelaar.

 

Tafelgesprekken zijn bedoeld om in kleinere kring een actueel thema aan de orde te stellen met interactie tussen de deelnemers.

De deelnemers kunnen tijdens de uiteenzetting informatieve vragen stellen. En uiteraard na onderdelen van de  uiteenzetting of na de globale uiteenzetting met de inleider van gedachten wisselen.

 

Praktisch :

Het tafelgesprek met Theo GEUENS over “Corona en psychische gezondheid” gaat door in de Stedelijke Colibrantzaal , Deensestraat 6-7 , 2500 LIER (achterzijde Bibliotheek)

Dinsdag 26 april 2020 (20 u.)

Toegang :

Algemeen  4 euro Leden, jongeren, Uitpas Kansentarief andere gemeenten 2 euro, Uitpas Kansentarief Stad Lier 1 euro

(Een drankje inbegrepen)

Inschrijven is niet verplicht, maar wordt aanbevolen.

Informatie en inschrijvingen :

hvv.vrijdenkenlier@telenet.be

upv.kernlier@upv.name

03/480 89 23  0495/431 429

Huis van de Mens , Begijnhofstraat, 4, 2500 Lier

i.s.m. Avansa regio Mechelen

met ondersteuning van de Instelling voor Morele Dienstverlening provincie Antwerpen

Begindatum: 
dinsdag, 26 april, 2022
Einddatum: 
dinsdag, 26 april, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK