TERUGBLIK OP INFOMARKT BELEIDSPLAN RUIMTE

Eind maart 2022 besliste de gemeenteraad een Beleidsplan Ruimte op te stellen. Het huidige Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan dateert van 2003 en is duidelijk aan herziening toe. Het beleidsplan vormt de leidraad voor het gebruik en de inrichting van de ruimte in de stad tijdens de komende decennia. Participatie van de inwoners, ondernemers en verenigingen is hierbij belangrijk. Na een eerder infomoment had ook een infomarkt bij het voorontwerp van beleidsplan in cultuurcentrum De Mol plaats.

De evolutie van het dossier werd duidelijk weergegeven op overzichtelijke infopanelen en toegelicht tijdens enkele infosessies. Centraal staan de vragen: hoe de open ruimte in de toekomst idealiter invullen, wat met de evolutie van de stads- en de dorpskern, de ruimte voor bedrijvigheid en recreatie? De publieke consultatie van de conceptnota eind 2022 was een eerste stap in de procedure. Tijdens de infomarkt stond het voorontwerp van ruimtelijk beleidsplan centraal. Het denkwerk rond recreatieve voorzieningen, stad en dorp, ring en omgeving, open ruimte, groenblauw netwerk en ruimte voor economie, leidt tot beleidskaders die de strategische visie in een concrete vorm gieten. Het is de bedoeling dat het voorontwerp in april 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, waarna het openbaar onderzoek volgt. Als alles verder naar wens verloopt, wordt de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad in februari 2025 verwacht. Lier beschikt dan over een nieuw Beleidsplan Ruimte tot 2050.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
donderdag, 8 februari, 2024
Einddatum: 
donderdag, 8 februari, 2024

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK