TAL VAN INVESTERINGEN VOORZIEN IN BOECHOUT

Tijdens de laatste gemeenteraad van 2021 werd in Boechout het budget voor 2022 goedgekeurd en het meerjarenplan 2020-2025 aangepast. Tijdens deze periode zal de gemeente ruim 15.000.000 euro investeren, of gemiddeld 2.500.000 euro per jaar. Voor 2022 worden een verlaging van de personenbelasting en extra investeringen inzake klimaat- en verkeersbeleid aangekondigd. 

Voor 2022 wordt volgens burgemeester Koen T’Sijen een positief exploitatiesaldo van ruim 860.000 euro voorzien. Voor 18.040.000 euro worden uitgaven voor personeel, administratie en werkingskosten gepland, tegenover 18.900.000 euro aan ontvangsten. Deze zijn vooral afkomstig uit de onroerende voorheffing en de personenbelasting, die goed zijn voor 9.900.000 euro. In 2022 is er budgettaire ruimte om de aanvullende personenbelasting te verlagen van 7,1 naar 6,9%. Daarnaast wordt een traject uitgestippeld om de schulden te laten dalen tot 26.140.000 euro. In deze aanslepende coronatijden ontvangen de verenigingen, buurt- en feestcomités extra subsidies om het gemeenschapsleven weer op gang te trekken. In het voorjaar komt er een mooi cultuurprogramma. Tot 2025 wordt ruim 120.000 euro geïnvesteerd in de speeltuinen. Aan sportpark Sneppenbos komt er voor 186.000 euro een groot skatepark. Voor het nieuwe ontmoetingscentrum voor senioren in de Bunderhoeve wordt 175.000 euro uitgetrokken. Het investeringsprogramma is verder afgestemd op belangrijke maatschappelijke thema’s zoals het klimaat, verkeersveiligheid, gezellige buurten en sociaal beleid. 

Het logopedieproject voor de scholen wordt opgetrokken tot 39.000 euro. De politiezone Minos krijgt 13.000 euro extra financiële middelen in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Voor de aankoop van natuurgebied, bebossing en acties voor ontharding en vergroening, wordt meer dan 800.000 euro voorzien. Voor het beheer van de Dreef wordt ruim 30.000 euro vrij gemaakt. Er zijn ook plannen voor een nieuw, ergonomisch recyclagepark aan sportpark Sneppenbos. Voor 15.000 euro per jaar wordt werk gemaakt van een deelfietsensysteem over de hele gemeente. Het blijft de bedoeling om voor 1.500.000 euro fietspaden en riolering te realiseren op de Broechemsesteenweg vanaf Don Bosco en op de Wommelgemsesteenweg. Voor ruim 150.000 euro worden de pleintjes aan de Heuvelstraat en de Kardinaal Sterckxstraat verfraaid. De gemeentelijke J.F. Willemsschool krijgt zo’n 400.000 euro voor de vernieuwing van ramen en daken. In Vremde wordt steun verleend voor de nieuwbouw van de Dorpsschool en worden lokalen gehuurd voor de buitenschoolse kinderopvang en de beeldacademie. 400.000 euro wordt vrij gemaakt voor de volgende restauratiefase van de kerk en de historische graven. Ook het hekwerk aan het George Van Raemdonckpark wordt voor 85.000 euro gerestaureerd. 

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
dinsdag, 4 januari, 2022
Einddatum: 
dinsdag, 4 januari, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK