SUBSIDIES VOOR INNOVATIEVE PROJECTEN VOOR KWETSBARE GROEPEN

De gemeente Boechout voorziet elk jaar 10.000 euro voor innovatieve projecten ten bate van maatschappelijk kwetsbare groepen. De Maanwandelaars, Multiversum en Vonk ontvangen elk 2.500 euro. Eenzelfde bedrag gaat naar jongerenhuis Don Bosco, voor het kampvervoer voor 12- tot 18-jarigen.

De Maanwandelaars richten zich naar personen met een verstandelijke beperking. In ‘De Satelliet’ in de Heuvelstraat vinden verschillende sociale projecten een plek. Recyclage, inclusie en contact met de buurt, zijn centrale actiepunten. In ‘De Satelliet’ is ook een fietsbib, een voedseldeelpunt en een herstelatelier. Multiversum wil psychisch kwetsbare personen een veilige haven bieden en bruggen bouwen naar de maatschappij. De focus wordt verlegd van de arbeidsmarkt naar sociale inclusie en volwaardig burgerschap en dit via ontmoeting, vrije tijd en arbeid. Vonk is een nieuwe organisatie voor jongeren tussen 15 en 23 jaar die psychische kwetsbaarheid tonen. Bij Vonk kunnen ze gedurende twee weken in een warme, huiselijke sfeer en op een veilige en laagdrempelige manier tot rust komen. Vonk onderhoudt een sterk netwerk met scholen, jeugdbewegingen en huisartsen.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
vrijdag, 31 december, 2021
Einddatum: 
vrijdag, 31 december, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK