SUBSIDIES VAN VLAAMSE OVERHEID VOOR NOODWONINGEN

De stad en het OCMW van Lier ontvangen voor 858.420 euro aan subsidies van de Vlaamse overheid voor de renovatie en de inrichting van 11 noodwoningen. Vanuit Lier werden 7 projectvoorstellen ingediend, voor 5 ééngezinswoningen en 2 meergezinswoningen met telkens 3 appartementen voor koppels of alleenstaanden. 

Met haar projectoproep voor noodwoningen 2021 wenst de Vlaamse overheid het bouwen, kopen, renoveren en inrichten van al dan niet verplaatsbare noodwoningen te stimuleren. Het Vlaams Gewest neemt 50% van de kosten voor haar rekening, met een maximum van 145.000 euro per gerealiseerde noodwoning. Ook de renovatie en de inrichting van bestaande noodwoningen komen in aanmerking voor subsidiëring. De verwezenlijking van de noodwoningen kadert in het lokale woningkwaliteitsbeleid en het beleid ter preventie van husuitzettingen. De stad en het OCMW van Lier willen de inspanningen verder zetten om gezinnen in nood te helpen. Wie letterlijk op straat komt te staan kan op de hulp van een maatschappelijk werker rekenen om een tijdelijke woning of opvang te vinden. Op dit moment heeft het OCMW op het grondgebied van Lier 24 woningen in eigendom, die als noodwoning kunnen benut worden. Een deel hiervan is echter aan een grondige renovatie en/of herinrichting toe. Nadat de projectvoorstellen vanuit Lier positief, waarna het OCMW eerstdaags al een eerste schijf subsidies ontvangt. 

Van de 11 gesubsidieerde noodwoningen zal 1 woning alleen worden ingericht. De overige woningen worden zowel gerenoveerd als ingericht. De werken moeten binnen een termijn van 2,5 jaar voltooid zijn. Het huidige aanbod van 24 noodwoningen, wordt op termijn uitgebreid met 3 woningen. Schepen van wonen Sabine Leyzen is uiteraard blij met de subsidies. ‘Inwoners die dringend een woning nodig hebben, trachten we steeds te helpen. Dankzij de subsidies kunnen we de woonkwaliteit van de noodwoningen garanderen en ons aanbod uitbreiden’. ‘De noodzaak om in te zetten op kwaliteitsvolle tijdelijke noodopvang, ervaart de sociale dienst zeer sterk’, aldus schepen van sociale zaken en welzijn Annemie Goris. ‘In 2021 klopten zo’n 70 personen aan met de dringende hulpvraag naar een tijdelijke woning. Het verruimen van het aanbod en het verhogen van de woonkwaliteit bidt tal van voordelen, zoals lage verwarmingskosten, directe installatie en kortere wachttijden. Hierdoor kunnen we een gevarieerd aanbod van woonéénheden aanbieden, met begeleiding op maat richting duurzame huisvesting’.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
woensdag, 12 januari, 2022
Einddatum: 
woensdag, 12 januari, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK