STRIKTE TOEPASSING VAN TERRASSENREGLEMENT IN 2025

Tijdens de voorbije gemeenteraadszitting vroeg Marcel Taelman (HVB) waarom het terrassenreglement dat in 2011 werd ingevoerd, nog altijd niet wordt toegepast. Hij heeft zich duidelijk vastgebeten in dit dossier en hieromtrent al meermaals een schriftelijke en mondelinge vraag gesteld. ‘Als het niet wordt toegepast, waarom wordt het dan niet afgeschaft of éénvoudiger gemaakt?’, vroeg hij zich af.

Het terrassenreglement dat in 2011 werd goedgekeurd, bepaalt de lengte en de breedte van de afbakeningen, de afmetingen en profielen van de windschermen, het uitzicht van de parasols en het verbod op zonneluifels en het plaatsen van planten, bloembakken en reclameborden buiten de vergunde zone. Nadien werd het reglement wel verfijnd en werden o.m. windschermen (2012) en publiciteit op de parasols (2016) toegelaten. Omdat tal van horeca uitbaters in functie van het reglement belangrijke investeringen moesten doen, informeerde Marcel Taelman meermaals (maart en juli 2012, juni 2021 en oktober 2022) naar een correcte toepassing van het reglement. Dit werd wel in het vooruitzicht gesteld, maar niet daadwerkelijk uitgevoerd. Als bevoegde schepen bevestigde Ilse Lambrechts dat er nog terrassen zijn, die niet voor 100% conform zijn met het reglement. Net als andere sectoren heeft ook de horeca met corona en de verplichte sluiting, de hoge energieprijzen, de inflatie …, moeilijk tijden achter de rug. In het vooruitzicht van de zomer 2025 zal wel strikt toegekeken worden op de naleving van het reglement.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
vrijdag, 29 september, 2023
Einddatum: 
vrijdag, 29 september, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK