STIJLVOLLE AFSCHEIDSPLECHTIGHEID VAN ERE-BURGEMEESTER MAURICE VANHOUTTE

Onder bijzonder ruime belangstelling had in het afscheidscentrum van Kloosterheide de uitvaartplechtigheid van ere-burgemeester en ere-volksvertegenwoordiger Maurice Vanhoutte plaats. Bij de met de tricolore burgemeesterssjerp omgorde urne, werden toespraken gehouden door Luc Van den Berghe, namens echtgenote Frie Van der Flaes en door zoon Thomas Vanhoutte.

Luc Van den Berghe, die de ere-burgemeester destijds opvolgde als voorzitter van de PVV-associatie Lier, riep een reeks persoonlijke herinneringen op aan Maurice Vanhoutte als mens en politicus. Maurice Vanhoutte die in 1934 in Turnhout geboren werd, kwam in 1961 als leraar Nederlands naar het Koninklijk Atheneum in Lier. Hij viel meteen op door zijn vaardige pen en zijn welbespraaktheid. In het Hotel du Commerce kwam hij in contact met de toenmalige liberale mandatarissen. Op voorstel van Herman Vanderpoorten werd hij in 1972 verkozen als voorzitter van de PVV-associatie. Dit mandaat zou hij 12 jaar lang uitoefenen. Minister Herman Vanderpoorten kon zich zodoende concentreren op de nationale politiek, Maurice Vanhoutte verzorgde de lokale werking. Door zijn toedoen werd het sociaal dienstbetoon gevoelig uitgebreid. Bovendien fungeerde Maurice als uitgever van het partijblad ‘De Lierenaar’. Ondertussen werd hij ook verkozen als gemeenteraads- en provincieraadslid. Door toedoen van de tandem Vanderpoorten-Vanhoutte werd de PVV in 1982 de grootste partij in Lier. Herman Vanderpoorten werd verkozen als burgemeester, Maurice Vanhoutte als schepen. Na het overlijden van zijn leermeester werd Maurice in 1984 aangesteld als burgemeester. Dit mandaat werd in 1988 verlengd voor een termijn van 6 jaar. Daarnaast zetelde hij nog als senator en als volksvertegenwoordiger.

In 1996 volgde de verhuis naar Kasterlee, om er met volle teugen van het welverdiend pensioen te genieten. ‘Omdat hij zo gère aan politiek deed’, zetelde hij er nog 6 jaar als fractieleider in de gemeenteraad. In 2016 keerden Maurice en Frie terug naar Lier, om dichter bij de zoon, de schoondochter en de kleinkinderen te zijn. Samengevat beschreef Luc Van den Berghe Maurice Vanhoutte als ‘een begeesterende spreker, een prima onderhandelaar met een scherp politiek inzicht, die door vriend en vijand gerespecteerd werd’. In een eigenhandig geschreven boodschap verwees echtgenote Frie naar de vele jaren van gelukkig samenzijn. Het leven van Maurice situeerde zich rond de begrippen Lier, familie, onderwijs en politiek. ‘2023 was gelet op de gezondheidsproblemen een moeilijk jaar. Op 9 juli werd het 60-jarig huwelijksjubileum nog gevierd. Kerstmis werd niet meer gehaald, maar met de kerstboom op het terras blijft de herinnering aan Maurice levendig’. Het slotwoord kwam zoon Thomas toe. ‘Papa heeft tot de laatste snik gevochten. Moedig nam hij zelf de beslissing om de dialyse stop te zetten. De laatste dagen werd met voldoening teruggekeken op een rijk gevuld leven. Tijdens de moeilijke laatste jaren werd hij vol toewijding bijgestaan door mama’. De uitvaartplechtigheid werd verder ingevuld met beelden van de politieke bedrijvigheid en het familiale leven en afgesloten met de liberale hymne. Maurice Vanhoutte kreeg een ereplaats op de stedelijke begraafplaats van Kloosterheide.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
zaterdag, 2 december, 2023
Einddatum: 
zaterdag, 2 december, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK