STARTNOTA GRUP VOOR VALLEI VAN BENEDENNETE

Op 15 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerings Plan (GRUP) van de Beneden-Nete goed. Het GRUP wijzigt de bestemming van de percelen en maakt bepaalde toekomstige ontwikkelingen mogelijk. Woensdag 21 september organiseert het Vlaams Departement Omgeving om 18.30 uur een informatiewandeling door het gebied. Tot en met 21 oktober kunnen opmerkingen bij de startnota ingediend worden. 

Met het plan dat betrekking heeft op de vallei van de Beneden-Nete op het grondgebied van Lier en Duffel, wil de Vlaamse Regering de niet-ontwikkelde woon- en woonuitbreidingsgebieden van de Beneden-Nete herbestemmen voor de realisatie van het randstedelijk groengebied ‘Pallieterland’. Daarnaast wordt de verdere ontwikkeling van een aantal natte natuurgebieden als onderdeel van het Sigmaplan mogelijk. De ontwikkeling van natuur- en groengebieden zorgt voor meer biodiversiteit, meer overstromingsveiligheid en meer kwalitatieve en toegankelijke groene ruimte in een sterk verstedelijkte omgeving. De stad Lier, het regionaal landschap Rivierenland en het Agentschap voor Natuur en Bos, willen van de vallei van de Beneden-Nete een beleefbare groene long voor Lier maken. Het Sigmaplan voorziet aansluitend met slikken en schorren een nieuwe invulling voor de gecontroleerde overstromingsgebieden Anderstadt 1 en 2 en de Polder van Lier. Andere delen van de overstromingsgebieden krijgen een invulling als ‘wetland’. Het GRUP beoogt drie doelstellingen. (1) Het bouwvrije karakter en de natuurlijke waterbergingscapaciteit in de vallei van de Beneden-Nete vrijwaren. (2) De ecologische en landschappelijke waarde van de vallei versterken en ruimte voor natuurontwikkeling creëren. (3) Overstromingsgevoelige woon- en woonuitbreidingsgebieden herbestemmen. Het Sigmaplan dat dateert van 1976 en in 20095 geactualiseerd werd, beschermt Vlaanderen tegen overstromingen van de Schelde en de bijrivieren bij stormtij. Het zorgt ook voor bescherming, uitbreiding en recreatieve ontwikkeling van de riviernatuur. Door de ingrepen van het Sigmaplan zal de vallei evolueren tot een groot wetland om te wandelen en te fietsen en te genieten van de natuur. Opmerkingen bij de startnota voor het GRUP kunnen tot en met 21 oktober worden ingediend. Voor meer informatie zie htpps://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/benedennete. Woensdag 21 september wordt een informatiewandeling gemaakt door het gebied. Het vertrek is voorzien om 18.30 uur aan de ingang van het Holderdepolder Speelbos in de Ouderijstraat. Gevraagd wordt om vooraf in te schrijven via hogervermelde website of via 02-553 38 00. 

Tekst: DéBé

Foto: De Vlaamse Waterweg, fotograaf Yves Adams

Begindatum: 
donderdag, 15 september, 2022
Einddatum: 
maandag, 31 oktober, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK