STADSMUSEUM EN ARCHIEF VERRIJKT MET WAARDEVOLLE COLLECTIE KAARTEN EN ATLASSEN

Schepen van musea Rik Verwaest heeft in het Stedelijk Museum de unieke verzameling kaarten, plattegronden, gravures en atlassen van Jef Leyzen in ontvangst genomen. Op 4 september 2017 besliste de gemeenteraad deze verzameling aan te kopen voor een bedrag van 8.000 euro.

De collectie is het resultaat van 35 jaar intens verzamelwerk. Het begon met het bekijken van een politieke affiche, waarop een oude kaart van Lier afgebeeld werd. Jef Leyzen bezocht veilingen en nam contact op met privé-personen. De verzameling omvat ruim 40 zeldzame kaarten, waarvan een selectie een plaats zal krijgen in het nieuwe stadsmuseum en toegankelijk zal zijn voor het publiek. Tot de collectie behoren plattegronden die teruggaan tot 1575, panorama’s waarvan de oudste dateren uit 1616 en kaarten van Brabant uit 1704. Jef Leyzen had ook belangstelling voor afbeeldingen van kloosters (het Kartuizersklooster, de abdij van Nazareth en het Predikherenklooster) en van kastemen (Castellum Anderstad en het Hof van Liere). Daarnaast was hij ook de fiere bezitter van een 10-tal atlassen, die een onderdeel zullen vormen van de collectie van het archief van Lier, en van oude artefacta (w.o. stenen wapens die werden opgedolven in de omgeving van de abdij van Nazareth). Als hij nog zeldzame documenten op de kop kan tikken, zal zijn verzamelwoede ongetwijfeld weer de kop opsteken.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
zondag, 29 oktober, 2017
Einddatum: 
zondag, 29 oktober, 2017

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK