STADSBESTUUR WIL KERNVERSTERKEND BELEID VOEREN

De verschuiving van handelszaken van het centrum naar de periferie in de steden, is sterk voelbaar in de provincie Antwerpen en in de stad Lier in het bijzonder. Het stadsbestuur wenst deze evolutie met een aantal acties en initiatieven ene halt toe te roepen. Het effect van een kernversterkend beleid zal evenwel slechts op termijn merkbaar zijn.

De geplande maatregelen werden toegelicht door burgemeester Frank Boogaerts en schepen van lokale economie Lucien Herijgers. In vijf jaar tijd steeg het aantal leegstaande handelspanden in Lier van 40 tot 69. Dit is een toename met liefst 72,5%. Er wordt dan ook ijverig gewerkt aan een actieplan om de middenstand en de detailhandel in de binnenstad te ondersteunen.

Zo wordt voor de koopzondag van 16 maart promotie gevoerd in het station van Antwerpen, Berchem, Mechelen, Herentals, Turnhout en Lier. Tal van lijnbussen rijden rond met grote stickers op de achterruit en ruim 400 affiches werden verspreid.

In combinatie met een strategisch plan van aanpak, wordt een analyse gemaakt van de leegstand. Eigenaars van langdurig leegstaande panden worden bevraagd omtrent hun plannen op termijn. Kan het pand tijdelijk ter beschikking gesteld worden van startende middenstanders of voor kunsttentoonstellingen, die meer leven in de buurt moeten brengen?
Zowel aan consumenten als aan werkgevers – om hun werknemers te belonen – zullen waardevolle geschenkbonnen aangeboden worden.

In samenwerking met de Economische Raad wordt een online handelsgids met foto’s en aankondiging van acties en promoties aangemaakt. Op vraag van de horeca-uitbaters van het centrum is overleg voorzien met de directie van Parkeerbeheer Lier, om de ondergrondse parking in de Florent Van Cauwenberghstraat eventueel langer open te houden en de tarieven vooral na 19 uur mogelijk aan te passen. Samen met de hoge huurprijzen van de handelspanden vormt de problematiek van het parkeren, de grootste hinderpaal voor het handelsleven in de binnenstad.

Volgens burgemeester Frank Boogaerts worden nog andere steunmaatregelen overwogen en is een belangrijke rol weg gelegd voor de toekomstige ontwikkeling van de site van de Normaalschool.

 

 

Begindatum: 
zondag, 2 maart, 2014
Einddatum: 
zondag, 2 maart, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK