STADSBESTUUR PLANT WATEROVERLAST TE VOORKOMEN

Zaterdag 24 juli zorgde het noodweer ook in Lier voor wateroverlast. De problemen deden zich voornamelijk voor aan de Lispersteenweg, in de omgeving van de Bokstraat en in de wijk Zevenbergen. De stad heeft de oorzaak van deze probleemgebieden met de nodige aandacht bestudeerd.

Bij hevige regenval wordt de collectorleiding van Aquafin onder de Lispersteenweg overbelast. Aquafin plant aanpassingswerken op verschillende locaties in hun rioleringsstelsel, waardoor de situatie ter hoogte van het Hof van Beieren moet verbeteren. Deze aanpassingswerken worden al enige tijd voorbereid en zouden normaal tijdens de eerste helft van 2022 worden uitgevoerd. De stad heeft nogmaals bij Aquafin aangedrongen op een snelle uitvoering. Daarnaast voorziet de stad zelf een bijkomende ruiming van de Arendbeek. In de Blokstraat en de aanpalende straten gaat het om een nieuw probleem. Nog deze maand voorziet de stad een ruiming en inspectie van de riolering. Ter hoogte van het kruispunt van de Raymond de la Haye-, de Mercator- en de Rubenslaan werd op Zevenbergen aanzienlijk wat regenwater op de straat opgevangen. Bij een uitzonderlijk hevige regenbui, zoals op 24 juli, kan deze situatie verwacht worden zoals blijkt uit simulaties van het rioleringsstelsel. Recente inspecties met de camera geven geen structurele problemen in het rioleringsstelsel aan. Inzetten op het vermijden van het onmiddellijk afstromen van regenwater via het rioleringsstelsel is een belangrijk taak voor nu en in de toekomst voor de steden en gemeenten en andere rioolbeheerders. Hierdoor kan op termijn wateroverlast beperkt blijven. Dit gebeurt door het in eerste instantie ter plaatse houden van regenwater, het te hergebruiken en te laten infiltreren. Met deze visie wordt rekening gehouden bij de (her)aanleg van het openbaar domein en bij nieuwe private projecten. Inwoners die problemen ondervonden met hun sanitair, dienen ook hun privaat rioleringsstelsel te bekijken. Het plaatsen van een terugslagklep net voor de rioolaansluiting aan de straat kan veel leed voorkomen. Opvang, hergebruik en eventueel infiltratie waar mogelijk van regenwater, draagt bij tot het beperken van het onmiddellijk lozen van regenwater in de riolering

Tekst: DéBé

Foto's: ROM

Begindatum: 
woensdag, 4 augustus, 2021
Einddatum: 
woensdag, 4 augustus, 2021

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK