STADSBESTUUR EERT VZW ORADEA

Al 25 jaar lang zet de vzw. Oradea solidariteitsprojecten op met het Roemeense Oradea. Als stuwende kracht achter de vzw. Ontving Dr. Patrick Bellinck 10 jaar geleden het ereburgerschap van de stad. Bovendien werd hij einde september gelauwerd als doctor honoris causa van de Universiteit van Drohobych in Oekraïne, dat sinds 2012 eveneens op de steun van de vzw. mag rekenen. Om al deze redenen werden Dr. Patrick Bellinck en de leden van de vzw., samen met een uitgebreide delegatie uit Roemenië en Oekraïne door het stadsbestuur in de Colibrantzaal ontvangen.

Het internationale gezelschap bestond uit burgemeester Ioan Micurescu van de gemeente Bata en de Professoren Rodica Lezeu en Delia Micurescu van het Centrum voor Inclusief Onderwijs uit Roemenië, Rector Nadia Skotna en de decanen Svitlana Volsohanska en Ihor Hrynyk van de Pedagogische Universiteit uit Drohobych in Oekraïne. Het was deze laatste universiteit die Dr. Patrick Bellinck onlangs het eredoctoraat verleende. Al deze gasten werden in het Engels welkom geheten door burgemeester Frank Boogaerts en verder in het Roemeens toegesproken door schepen Lucien Herijgers, die nauwe contacten onderhoudt met het Roemeense Vatra Dornei.

Dr. Patrick Bellinck zorgde voor een uitgebreid dankwoord. 30 jaar geleden vestigde hij zich met zijn vrouw om professionele redenen vanuit de Vlaamse Ardennen in Lier, waar hij als geneesheer-specialist verbonden is aan het H.-Hartziekenhuis. Nadat bij het einde van 1989 de revolutie uitbrak in Roemenië,  ontstond in ons land een golf van solidariteit met het Roemeense volk. Talrijke Roemeense kinderen brachten de wintermaanden door bij gastgezinnen in Vlaanderen. Een kleine jongen uit Oradea – die als intelligente man de ontvangst bijwoonde – wijzigde ingrijpend het gezinsleven ten huize Bellinck. In de nasleep van het gebeuren werd de vzw. Oradea opgericht, die zich in het bijzonder inzet voor kinderen met een beperking en kinderen die sociaal uitgesloten worden.

Aanvankelijk werd steun verleend aan twee kindertehuizen. Nadien werd een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning uitgebouwd. De voorbije decennia trokken tal van vrijwilligers naar Oradea. Sinds 2012 wordt ook steun verleend aan kinderen met een functiebeperking in Drohobych in het Westen van Oekraïne. Prioritaire aandacht gaat hier uit naar de opvang van kinderen, de bijzondere jeugdzorg en de ondersteuning van gezinnen. Dr. Patrick Bellinck dankte de Roemeense en Oekraïense partners voor de samenwerking, de vriendschap en het vertrouwen. De steun en de samenwerking wordt beslist verder gezet, want voor de toekomst kiemen nog tal van plannen. Naar aanleiding van het drievoudig jubileum had in de Jezuïetenkerk nog een concert plaats.

Begindatum: 
vrijdag, 21 oktober, 2016
Einddatum: 
vrijdag, 21 oktober, 2016

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK