STAD VERKOOPT EIGENDOMMEN

In het vooruitzicht van de verhuis van de administratieve diensten van de stad naar de Dungelhoeffsite, heeft het stadsbestuur de procedure voor de verkoop van ’t Schaeckberd en het aangrenzende gebouw ‘In de Roode Flesch’ aan de Grote Markt opgestart. Met het oog op de openbare verkoop werd een schattingsverslag aangevraagd. In één adem wordt hier ook de pastorie van het H.-Hart aan de Antwerpsesteenweg bij betrokken.

Gelet op de budgettaire situatie van de stad werd al eerder het ‘Hof van Santhoven’ aan de Vismarkt verkocht. Momenteel loopt ook een nieuwe biedingsronde voor de openbare verkoop van de Fortuin aan het Felix Timmermansplein. Reeds op 13 september 2011 werd principieel beslist om het Schaeckberd te verkopen. Er werd een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd, waarvan het college in december 2012 kennis nam. Het Schaeckberd bestond oorsponkelijk uit twee afzonderlijke gebouwen: het Schaeckberd dat dateert uit de 16de eeuw en het Klein Schaeckberd dat in 1606 werd gebouwd in Vlaamse renaissancestijl. In 1912 werd gans het complex door de stad aangekocht. Na wereldoorlog I was hier gedurende enkele tijd het postkantoor gevestigd. Het Schaeckberd werd van 1931 tot 1937 volledig gerestaureerd, waarna de stads- en politiediensten er woerden ondergebracht. ‘De Roode Flesch’ was jarenlang een herberg. In 1856 werd het een kruidenierszaak, die uitgroeide tot een koffiebranderij. In 1923 werd het heropgebouwd. In 1963 vond het Vredegerecht hier een onderkomen. Omdat zowel het Schaeckberd als De Roode Flesch gebruikt worden door de administratieve diensten van de stad die in september verhuizen, komt het complex leeg te staan en wordt het als ene geheel verkocht. Omdat het een beschermd monument betreft, mag aan de voorgevel nauwelijks geraakt worden. Een mogelijke herbestemming wordt dan ook een kantoorfunctie, in combinatie met commerciële activiteiten en appartementen.

 

De pastorie van het H.-Hart aan de Antwerpsesteenweg is eveneens eigendom van de stad. De woning werd lange tijd bewoond door de pastoor van de parochie. Na diens vertrek werd ze de laatste tijd benut door de kerkfabriek voor bijeenkomsten, vergaderingen en parochiale activiteiten. Begin februari 2013 lieten de leden van de kerkfabriek weten geen gebruik meer te willen maken van de woning. Omdat ze al een aantal sporen van leegstand vertoont, werd op 27 mei 2013 beslist om ze openbaar te verkopen.

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK