STAD STAPT IN PROEFPROJECT COOPERATIEF WONEN

Het Agentschap Wonen Vlaanderen en het departement Omgeving hebben het proefproject Coöperatief Wonen gelanceerd. Samen met Antwerpen, Gent, Kampenhout en Zedelgem, werd ook Lier geselecteerd om aan dit project deel te nemen. Coöperatieve woonprojecten zijn  in Vlaanderen nog zeldzaam, maar kunnen naast het traditionele kopen of huren van een woning een interessante en betaalbare invulling zijn op de woningmarkt. 

Omwille van een specifieke woonnood of beperkte financiële middelen is het verwerven van een eigen woning niet voor iedereen haalbaar. De mogelijkheden vergroten wanneer burgers en eventueel ondernemingen zich verenigen in een coöperatieve vennootschap, die de aankoop en het beheer van woningen op zich neemt zonder winst na te jagen. Wie woont in een woning van een wooncoöperatie is niet alleen een huurder maar ook een aandeelhouders met inspraak. Het model is erg geschikt om collectieve voorzieningen te beheren, maar kan net zo goed uit individuele woningen bestaan. Vanuit Lier werden vijf 18de eeuwse, beschermde  woningen in de Begijnhofstraat op de hoek met de Kanunnik Davidlaan voorgesteld. De woningen zijn eigendom van het OCMW. De stad wil onderzoeken of een wooncoöperatie een duurzame partner kan zijn voor het van dit waardevol patrimonium en versnippering onder verschillende eigenaars vermijden. 

Daarnaast kan de stad de diversiteit van het woonaanbod vergroten. Het project zal  bestemd zijn voor huurders die vanwege een specifieke nood moeilijk een woning vinden op de reguliere markt. Begeleiding door een zorg- of welzijnsorganisatie is daarom een  voorwaarde in het project. Het doel is om voor deze doelgroep een inclusieve oplossing met woonzekerheid te realiseren. In een leertraject van drie jaar krijgt de stad ondersteuning om de mogelijkheden van een coöperatief woonmodel te onderzoeken. Via een oproep worden nieuwe of bestaande wooncoöperaties gezocht die dit project in de Begijnhofstraat willen realiseren. De opgedane ervaring en kennis kunnen nuttig zijn om eventueel op te schalen naar ander patrimonium en kunnen andere organisaties inspireren over het coöperatief woonmodel. Het biedt kansen om in te spelen op ruimtelijke en sociale vraagstukken.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
donderdag, 4 augustus, 2022
Einddatum: 
donderdag, 4 augustus, 2022

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK