STAD SLACHTOFFER VAN GEBREKKIGE SOFTWAREPROGRAMMA’S FEDERALE OVERHEID

Afgelopen week ondervond de stad ernstige hinder als gevolg van computerstoringen bij de federale overheid.

Het softwareprogramma Belpic, dat aangeleverd wordt door de federale overheid en instaat voor het afleveren van identiteitskaarten, was buiten dienst. De medewerkers van de dienst burgerzaken moesten dan ook een groot aantal burgers ontevreden huiswaarts sturen.

Aangezien de stad elke dag minstens 40 identiteitskaarten aflevert, was deze situatie nefast voor de dienstverlening. Een kwaliteitsvolle dienstverlening is voor de stad nochtans van groot belang.

De bevoegde overheidsinstantie heeft haar verontschuldigen reeds aangeboden aan de steden en gemeenten.

Daarmee is het probleem voor de toekomst evenwel niet opgelost. De stad Lier staat hier niet alleen; ook andere steden en gemeenten zijn het slachtoffer van het falende softwaresysteem van de federale overheid.

Het probleem sleept al geruime tijd aan. Schepen van dienstverlening Rik Pets stelt dan ook voor om vanuit diverse steden en gemeenten te reageren bij de federale overheidsdienst binnenlandse zaken.

Dit zal gebeuren naar analogie met de problemen die zich stellen voor het aanvragen van rijbewijzen via het programma Mercurius, waar de federale overheidsdienst mobiliteit reeds in gebreke werd gesteld door de steden en gemeenten van het arrondissement Mechelen.

Schepen Bert Wollants interpelleerde in dit verband reeds meermaals staatssecretaris Wathelet en burgemeester Frank Boogaerts zal het probleem aan de orde stellen in de senaat.

 

Aan de inwoners wordt de raad gegeven om de noodzakelijke documenten bijtijds aan te vragen.

Begindatum: 
maandag, 18 november, 2013
Einddatum: 
maandag, 18 november, 2013

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK