STAD PLANT GROOTSCHEEPSE KLIMAATBOMENACTIE

Om de invalswegen naar Lier te verfraaien en meer groen in de stad te brengen, worden nog dit jaar op verschillende locaties 194 bomen aangeplant. Vooreerst worden langs de Mechelse- en de Antwerpsesteenweg binnen de Ring in plantvakken waar voldoende ruimte is, een twintigtal bomen geplant. Het is de bedoeling om de stad de komende jaren te vergroenen met 10.000 bomen en struiken.

Dinsdag 5 november worden als start van de klimaatbomenactie de eerste bomen geplant langs de Mechelsesteenweg. Het gaat om 15 nieuwe zuilvormige bomen, waaronder 9 iepen en 6 sierkersen. Het klimaat en de slechte luchtkwaliteit in onze steden, staan momenteel volop in de schijnwerpers. Bomen werken als een luchtfilter die fijnstof en andere vormen van verontreiniging verwijderen en bovendien zuurstof leveren. Schepen Bert Wollants: ‘In uitvoering van het bestuursakkoord 2019-2024 gaat het Lierse stadsbestuur voor een groene stad met zuivere longen. Hiervoor worden maar liefst 10.000 nieuwe bomen en struiken aangeplant. Daarbij wordt ingezet op biodiversiteit door het inzaaien van bloemenweides en het gebruik van streekeigen en inheems groen’. Naast de Mechelse- en de Antwerpsesteenweg komen ook de Nazarethdreef, de Kanaalstraat en de Dungelhoeffsite aan bod. Momenteel worden de plantvakken klaargemaakt door ze te voorzien van goede bodemgrond. Er wordt zoveel mogelijk gekozen voor streekeigen boomsoorten. Onder de bomen komen sierlijke heesters, siergrassen en vaste planten zoals ganzerik, lampenpoetsersgras en ijzerhard.

Tekst: DéBé

Foto: RM

Begindatum: 
zaterdag, 2 november, 2019
Einddatum: 
zaterdag, 2 november, 2019

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK