STAD LIER VOORZIET INVESTERINGSBUDGET VAN 52.800.000 EURO VOOR 2024

Op 18 december worden de aanpassing van het meerjarenplan en het budget voor 2024 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2019 werd het meerjarenplan voor de periode 2020-2025 opgesteld. Het vormt de basis voor het beleid tijdens de huidige legislatuur. Minstens éénmaal per jaar wordt het aangepast om de initiële ramingen bij te sturen. Dit blijkt meer dan ooit noodzakelijk, gelet op de inflatie en de stijging van de materiaalprijzen.

In 2024, het laatste jaar van de huidige legislatuur, wordt verder volop geïnvesteerd, aldus burgemeester Rik Verwaest. Voor 2024 wordt een investeringsbudget van 52.800.000 euro voorzien. Voor de periode 2020-2025 stemt dit overeen met een totale investering van 150.500.000 euro. Wat het openbaar domein betreft zijn voor 16.400.000 euro investeringen voorzien. Voor de periode 2020-2025 stemt dit overeen met een bedrag van 52.000.000 euro. Lopende projecten zoals de Schollebeekstraat en de Berlarij zullen verder afgewerkt worden. Nieuwe projecten zijn: de heraanleg van en rioleringswerken in de Sterrenstraat, de Maanstraat, de Komeetstraat en het Hemelplein (4.800.000 euro), de herinrichting van het kruispunt van de Ring en de Boomlaarstraat (3.100.000 euro), de heraanleg van de Huibrechtstraat en de Koning Albertstraat (2.100.000 euro), de heraanleg van de Bosstraat (1.800.000 euro) en de aanpassing van het kruispunt Kazernedreef-Mechelsesteenweg (150.000 euro). Voor het patrimonium van de stad en het OCMW zijn voor 23.000.000 euro investeringen voorzien. Voor de periode 2020-2025 gaat het om een totaal bedrag van 63.000.000 euro.

Volgende projecten worden verder gezet: renovatie van het begijnhof (9.200.000 euro of 27.000.000 euro huidige legislatuur), renovatie Sint-Gummaruskerk (6.800.000 euro of 17.000.000 euro periode 2020-2025), renovatie noodwoningen OCMW (2.900.000 euro), herstelling dak beeldacademie (1.700.000 euro) en het plaatsen van zonnepanelen op stadsgebouwen in het kader van het klimaatactieplan (400.000 euro). Op het gebied van sportinfrastructuur wordt voor 2024 6.700.000 euro ingeschreven voor de site van het Sportpark Hoge Velden in samenwerking met Lyra-Lierse en 1.500.000 euro voor de verdere modernisering van het Netestadion (atletiek). Wat de site van de Hoge Velden betreft werd de omgevingsvergunning bekomen en kan overgegaan worden tot de aanbesteding. Daarnaast wordt ook ruimte gecreëerd voor diverse welzijnsprojecten in het kader van het Plan Samenleven, om armoede in de stad te bestrijden. Belastingen worden niet verhoogd, retributietarieven enkel aan de index aangepast. Voor de financiering van het globale investeringsprogramma worden bijkomende leningen afgesloten. Ondanks de impact van de inflatie daalt de relatieve schuldgraad eind 2025 in vergelijking met het originele meerjarenplan.

Tekst  DéBé

Foto  Luc Peeters

Begindatum: 
woensdag, 6 december, 2023
Einddatum: 
woensdag, 6 december, 2023

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK