STAD LIER REDUCEERT PESTICIDEN EN OPTIMALISEERT GROENBEHEER

De Vlaamse overheid heeft eerder beslist dat alle openbare ruimten tegen 2015 pesticidenvrij moeten beheerd worden. In het kader hiervan heeft de stad Lier een proefproject opgestart. Onkruid kan verwijderd worden door het te branden, te borstelen, te hakken of te wieden. De stad wil ook preventief werken door probleemlocaties om te vormen, zodat er geen onkruid meer kan groeien.

Zodoende werd een proefvlak aangelegd met traag groeiend gras ter hoogte van het binnengebied tussen de Kreeftstraat, de Leeuwstraat en de Schorpioenstraat op de Bogerse Velden. Dit proefvlak was voorheen bedekt met een dolomietverharding die weinig gebruikt werd, zodat er altijd veel onkruid groeide. Het grasmengsel dat gezaaid werd heet ‘Slowfast’. Het bevat 20% Italiaans Raaigras, wat snel kiemend en snel vestigend is. Na zes maanden verdwijnt het Italiaans Raaigras en neemt het traag groeiend, droogteresistent en rietzwenkgras over.  

De eerste zes maanden zal er weinig verschil in onderhoud zijn . Na verloop van tijd zullen de maaibeurten gehalveerd kunnen worden. Nooit eerder werd traag groeiend gras ingezaaid op het openbaar domein. Indien dit proefproject slaagt, is het de bedoeling om in de toekomst meer van dergelijke grasmengsels in te zaaien.

Dit proefproject is niet de eerste investering van de stad in dit kader. Zo werd in het voorjaar de begraafplaats van Kloosterheide, voorheen verantwoordelijk voor meer dan 95% van het pesticidengebruik door de stad, reeds omgevormd. In een aantal delen met open vlaktes werd gazon ingezaaid.  Bij de verdere invulling worden twee sporen gevolgd. Enerzijds zal een mengsel van bolgewassen in de grasvlaktes aangeplant worden. Anderzijds worden stroken met bloemenmengsels ingezaaid in de grasvlaktes.

Bloemenweides zijn niet alleen mooi voor het oog en onderhoudsvriendelijk, maar ook een duurzame, milieuvriendelijke en grondige onkruidbestrijdingsmethode. Ze leveren voedingsstoffen voor de bijen, die de laatste jaren erg onder druk kwamen te staan. De stad wil deze bloemenweides dan ook meer toepassen, zoals bijvoorbeeld als tijdelijke invulling van de ruimte na de sloop van de Vleeshal in de Berlarij.

Foto's: Stad

Begindatum: 
donderdag, 26 juni, 2014
Einddatum: 
donderdag, 26 juni, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK