STAD LIER EN BATALJON ARTILLERIE BEVESTIGEN SAMENWERKINGSVERBAND

Tijdens een korte maar stijlvolle plechtigheid werd op het Paradeplein van de voormalige Dungelhoeffkazerne als nieuwe mascotte de jonge bok Modest XII plechtig overhandigd aan Luitenant-Kolonel SBH Quinten Van Kerckhoven van het Bataljon Artillerie uit Brasschaat. Bij dezelfde gelegenheid werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de legeréénheid bevestigd en werd Marijn Van Mol aangesteld als nieuwe ere-brigadier.

Normaliter had de plechtigheid meer ‘ampleur’ gehad, maar het coronavirus besliste er anders over. Sinds 22 juli 1962 neemt de stad Lier het peterschap waar over het 2A., dat enkele jaren geleden opging in het Bataljon Artillerie. De lange traditie van voorbeeldig partnerschap werd onverdroten verdergezet. In het blazoen van het 2A stond de kop van een geitenbok afgebeeld. Sinds 1947 fungeert hij dan ook als mascotte. Tijdens de bataljonsfeesten van 1964 schonk de stad Lier Modest IV als mascotte. Het werd het begin van een lange reeks. Modest XI overleed schielijk op 11 november 2019. Met Modest XII krijgt hij een waardige en viriele opvolger. De bok is nog maar 1 jaar oud, maar heeft al voor een flink nageslacht gezorgd. Hij wordt dan ook goed verzorgd in het Struisvogelnest in Koningshooikt, dat hij slechts voor bijzondere plechtigheden in Brasschaat en Lier verlaat. Het uniform van zijn voorgangers die wel wat breed uitvalt, moet nog aangepast worden. Op het Paradeplein liet hij al meteen zijn sporen na. 

Sinds 1974 heeft de militaire overheid al meerdere ere-brigadiers aangesteld, omwille van hun verdiensten op het vlak van de samenwerking. Tot het eminente kransje behoren: Herbert Weigert, burgemeester van de garnizoenstad Lüdenscheid, de Lierse burgemeesters Frans Breugelmans, Raymond Callaerts, Maurice Vanhoutte, Marleen Vanderpoorten en Frank Boogaerts, de schepenen Jan Hendrickx en Lucien Herrijgers en de ambtenaren Bob Theeuws en Ingrid Sillis. Aan dit gezelschap wordt nu ook Marijn Van Mol toegevoegd. Tot besluit werd het onlangs vernieuwde samenwerkingsakkoord uitgewisseld. De invloed van Lier laat zich volgens korpscommandant Quinten Van Kerckhoven in Brasschaat duidelijk gelden. Zo worden er belangrijke beslissingen genomen in de Pallieter- en de Zimmerzaal.

Tekst: DéBé

Foto's: RM

Begindatum: 
woensdag, 2 september, 2020
Einddatum: 
woensdag, 2 september, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK