STAD INVESTEERT VERDER IN OPTIMALE DIENSTVERLENING

De traditionele nieuwjaarsreceptie voor het personeel van de stad, OCMW, politie en brandweerpost, lokte alweer veel volk naar cultuurcentrum De Mol. Na de verwelkoming door schepen en ceremoniemeester-van-dienst Rik Pets, werd het woord gevoerd door A.D. Katleen Janssens en burgemeester Frank Boogaerts.

A.D. Katleen Janssens blikte met tevredenheid terug op het afgelopen jaar. Een bijzondere vermelding had ze in petto voor de medewerkers van de financiële dienst, die moesten overschakelen op een nieuw softwareprogramma voor de opmaak van het meerjarenplan. Ze riep verder de herinnering op aan vier personeelsleden die in 2019 overleden: Koen Robben, Gert Nickolay, Christine Meersmans en Carmen De Canne. Met voldoening kondigde ze aan dat niet bespaard wordt op personeel en verder geïnvesteerd wordt in een moderne organisatie.

Burgemeester Frank Boogaerts verwees naar het recent goedgekeurde meerjarenplan als richtlijn voor de werking van de stad, het OCMW, de politie en de brandweerpost tijdens de periode 2020-2025. Aan de steden en gemeenten worden steeds meer taken toevertrouwd, terwijl de middelen niet stijgen in dezelfde orde van grootte. Naast het behoud en de lichte toename van het personeelsbestand, wordt fors geïnvesteerd in ICT ten bate van een goede dienstverlening aan de 36.000 klanten. Na de viering van de gepensioneerden werd een ‘walking diner’ aangeboden, kon genoten worden van het optreden van de band M.I.A. (Mortelmans In Akse) en volgde een afterparty.

Tekst: DéBé

Foto's: Luc Peeters & MR

Begindatum: 
maandag, 13 januari, 2020
Einddatum: 
maandag, 13 januari, 2020

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK