STAD INVESTEERT IN VEILIG EN GEZOND BOMENBESTAND

Omdat bomen in belangrijke mate het uitzicht in vele straten bepalen en de omgeving opfleuren, heeft het schepencollege een bomenplan goedgekeurd. Volgens schepen Bert Wollants is het de bedoeling een veilig, gezond en kostenbesparend bomenbestand uit te bouwen.

Het bomenplan omvat (1) een beleidsplan voor bomen met algemene lijnen op lange termijn (20 jaar), (2) een globaal beheerplan met algemene lijnen per straat en (3) bodembeheerplannen met maatregelen per straat en per boom op korte termijn.

In een eerste fase zal de achterstallige snoei weggewerkt worden. Hiervoor wordt een periode van 4 jaar voorzien. Op sommige plaatsen is het noodzakelijk om bomen te rooien en te vervangen. Hiervoor is in de meerjarenplanning jaarlijks een bedrag van 15.000 euro voorzien. Als uitvoeringstermijn wordt een periode van 5 jaar in het vooruitzicht gesteld.

Door het vervangen van onderhoudsintensieve bomen zoals knotbomen en gekandelaarde bomen, wordt op lange termijn (20 jaar) naar een kostenbesparend bomenbestand gestreefd. Het vervangen van bomen zal bij voorkeur gebeuren in combinatie met wegenis- en/of rioleringswerken. Om deze plannen te kunnen opstellen, werd het bomenbestand (5.066 straatbomen) volledig geïnventariseerd.

De begraafplaatsen, de stadsvesten en het stadspark zijn nog niet in het beheerplan opgenomen. Hiervoor wordt een afzonderlijk beheerplan opgemaakt. Bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, werd een subsidie van 6.000 euro aangevraagd.

Begindatum: 
woensdag, 19 november, 2014
Einddatum: 
woensdag, 19 november, 2014

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK